Forureningen ved Himmark Strand er landets 10. generationsforurening

17. december 2019 Nordborg

Danmark har fået sin 10. generationsforurening.

Region Syddanmark vurderer på baggrund af omfattende undersøgelser i 2019, at forureningen ved Himmark Strand bliver dyrere end 50 millioner kroner at håndtere, og dermed opfylder den kriterierne for at være en generationsforurening.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Undersøgelserne viser, at der er kraftig forurening med olie og klorerede opløsningsmidler på et større areal på stranden. Derudover har forureningen spredt sig ud under havbunden i væsentligt omfang. I en enkelt vandprøve udtaget i vandet under havbunden blev der fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omfanget af forureningen og det faktum, at den er spredt ud under havbunden, gør, at Region Syddanmark med sikkerhed kan slå fast, at forureningen på Himmark Strand både udgør en trussel for havet ud for stranden og samtidig vil koste mindst 50 millioner kroner. at rense op.

“At vi melder klart ud nu, handler om rettidig omhu. Selv om der er iværksat nye undersøgelser af forureningen, som først ventes færdige til næste år, er der ingen som helst tvivl om, at Himmark Strand er en generationsforurening”, siger Jørn Lehmann Petersen, formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Brug for hjælp

Tidligere på året viste undersøgelser af stranden, at der er massiv olieforurening. Region Syddanmark vurderer, at der er tale om i omegnen af 300 tons olieforurening på den nordalsiske strand. Derudover er forureningen med klorerede opløsningsmidler på stranden estimeret til at udgøre ca. fire tons.

Jørn Lehmann Petersen håber, at staten er parat til at give regionerne en hjælpende hånd. Men han understreger, at det også skal være den rigtige form for hjælp:

“Vi står nu med den tredje generationsforurening i Region Syddanmark ved siden af forureningerne fra det tidligere Grindstedværket  i Kærgård Klitplantage og Grindsted. Hvis vi skal tage kampen op med disse skampletter på landkortet, har vi brug for løbende midler over en længere årrække frem for mindre, drypvise beløb, som er vanskelige at bruge effektivt. Det giver for eksempel ikke meget mening at tage hul på at fjerne en forurening, hvis vi ikke ved, om der er penge til at færdiggøre oprensningen”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden 1950-1967 – med myndighedernes tilladelse – deponerede affald fra virksomhedens produktion. Affaldet bestod bl.a. af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Region Syddanmark har hele vejen igennem forløbet haft et tæt samarbejde med både Danfoss og Sønderborg Kommune om forureningen på Himmark Strand.

Danfoss har af egen drift valgt at betale for yderligere undersøgelser af forureningen, som skal hjælpe med at afgrænse den yderligere og samtidig give bud på mulige oprensningsmetoder.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. december 2021 Politik, Sønderborg

Kommunen skal sikre at drikkevandsboringer er pesticidfri

1. december 2021 Politik

Alle kommuner skal gennemgå alle zoner omkring vandboringer inden udgangen af 2022 og sikre, at de friholdes for pesticider. For at nå i mål med dette krav har Teknik- og Miljøudvalget givet forvaltningen lov til at udstede påbud til ejere af jord omkring boringerne. ”Det handler i bund og grund om at beskytte vores drikkevand. […]

Læs mere...