Grundlovscermoni den 26. august

7. juli 2020 Samfund

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler dansk statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du søger om statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien underskrives erklæring på, at man vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Vi holder næste grundlovsceremoni onsdag den 26 august, skriver Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilmelding til grundlovsceremoni

Du skal tilmelde dig ceremonien senest den 29. juli 2020 ved at give besked via mailadressen borgerservice@sonderborg.dk eller ringe på telefonnummer 88 72 51 84.

I emnefeltet i mailen skriver du Grundlovsceremoni, og i beskeden skal du skrive:

Dit fulde navn

Dit mobiltelefonnummer​

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Legitimation med foto

Erklæring til grundlovsceremoni, som du vil modtage fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten hedder ’blanket til afgivelse af erklæring’.

Legitimation med foto skal være en af de nedenfor nævnte:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Læs mere om grundlovsceremonien her.

Har du yderligere spørgsmål til ceremonien, kontakt da tlf.nr. 88 72 51 84 eller 88 72 74 73.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk