Grundlovscermoni den 26. august

7. juli 2020 Samfund

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler dansk statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du søger om statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien underskrives erklæring på, at man vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Vi holder næste grundlovsceremoni onsdag den 26 august, skriver Sønderborg Kommune.

Tilmelding til grundlovsceremoni

Artiklen fortsætter under annoncen

Du skal tilmelde dig ceremonien senest den 29. juli 2020 ved at give besked via mailadressen borgerservice@sonderborg.dk eller ringe på telefonnummer 88 72 51 84.

I emnefeltet i mailen skriver du Grundlovsceremoni, og i beskeden skal du skrive:

Dit fulde navn

Dit mobiltelefonnummer​

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Legitimation med foto

Erklæring til grundlovsceremoni, som du vil modtage fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Blanketten hedder ’blanket til afgivelse af erklæring’.

Artiklen fortsætter under annoncen

Legitimation med foto skal være en af de nedenfor nævnte:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Læs mere om grundlovsceremonien her.

Artiklen fortsætter under annoncen

Har du yderligere spørgsmål til ceremonien, kontakt da tlf.nr. 88 72 51 84 eller 88 72 74 73.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
21. oktober 2021 KV21, Sønderborg, Debat

KV21 – Debat: Klimaomstilling skal tænkes ind i kommunalplanerne

21. oktober 2021 KV21

Spidskandidat Jesper Esbensen, Konservative, skriver:  Sønderborg Kommunes fremtidige CO2-neutrale energisystem og omstillingen til det kræver en strategisk og langsigtet planlægning. Langsigtet fordi vi gerne skal være i stand til at slide de eksisterende anlæg op og så være klar med de nye, så omkostningerne ved omstillingen bliver mindst mulige. Strategisk fordi der er nogle fysiske […]

Læs mere...