Hjemmesygeplejen bliver endnu bedre

14. januar 2016 Sundeved

Af sundhedsudvalgets resultater til dato fremgår det, at Sønderborg Kommune har stort fokus på det nære

” width=”285″ height=”300″ /> Helge Larsen fortæller, at hurtigere udskrivning fra hospitaler stiller større krav til hjemmesygeplejen.

sundhedsvæsen. Flere sundhedsaktiviteter løses i borgernes eget hjem og nærmiljø, og derfor arbejdes der på en ambitiøs udviklingsplan for kommunens hjemmesygepleje, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Baggrunden for udviklingsplanen skal findes i, at det nære sundhedsvæsen er udfordret af flere ældre borgere og dermed flere med kroniske lidelser. Samtidig er der sket ændringer i opgavefordelingen i sundhedsvæsenet, hvor kortere sygehusophold medfører øget behov for behandling i borgerens eget hjem.

For at opretholde serviceniveauet i de kommende år er der derfor brug for nytænkning og omprioritering inden for sundhedsområdet. Det er blandt årsagerne til, at der i 2015 er foretaget en evaluering af akutteamet og en analyse af hjemmesygeplejen, der tilsammen skal munde ud i en udviklingsplan for kommunens hjemmesygepleje.

Udviklingsplanen har blandt andet fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at blive endnu bedre til at håndtere det stigende antal opgaver, der følger med udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Udviklingsplanen er et led i Sønderborg Kommunes effektiviseringsstrategi, som skal understøtte en langsigtet bæredygtighed.

“Det nære sundhedsvæsen skal tage sig af behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem”, siger Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunen skal sikre høj faglig­hed og kvalitet for borgeren.

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen er et af fokusområderne i kommunens nyligt vedtagne sundhedspolitik for 2016-2018 ”Sund kommune – Fælles ansvar”.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk