I oktober søgte 1.818 mennesker asyl i Danmark

15. november 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Bruttoansøgertallet på 1.818 asylansøgere i oktober angiver samtlige personer, der indgiver ansøgning om asyl i Danmark – uanset om de får deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark.

Det fremgår af Danmarks Statistik.by4

I samme måned fik 673 opholdtilladelse og 653 blev fordelt til kommunerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når der kigges på hele 2014, så har 12.877 søgt asyl og 4.961 har fået opholdstilladelse. 7.479, der alle fik opholdstilladelse, er blevet fordelt mellem kommunerne.

I 2013 bad 7.557 om syl i Danmark og 3.889 fik opholdstilladelse. 5.144 blev placeret i en af kommunerne.

For at få asyl skal en asylansøger opfylde de betingelser, der er opstillet i FNs Flygtningekonvention, eller i stedet kunne meddeles beskyttelsesstatus, da vedkommende ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden nedværdigende og umenneskelig behandling eller straf.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover tilbydes et vist antal kvoteflygtninge, der befinder sig uden for Danmark, årligt genbosætning i Danmark efter aftale med Flygtningehøjkommissariatet.

Ansøgninger om asyl behandles af Udlændingestyrelsen.