Juridisk brevkasse: Advokathuset Muurholm svarer på læser-spørgsmål om sælgers ansvar ved salg af fast ejendom

13. september 2018 Samfund

Kære Brevkasse

Jeg vil gerne sælge mit hus. Jeg har selv fundet en køber. Behøver jeg at få lavet en tilstandsrapport og en el-installationsrapport?

Hilsen Henrik

Kære Henrik

Tak for dit spørgsmål.

Når du sælger dit hus er udgangspunktet, at du hæfter i 10 år for skjulte fejl og mangler ved huset. Dette sælgeransvar kan du blive fritaget for, hvis du som sælger af huset opfylder følgende krav, inden købsaftalen underskrives:

  • Du skal have udarbejdet en tilstandsrapport, og denne er mindre end 6 måneder gammel, når køber modtager rapporten.
    Artiklen fortsætter under annoncen

  • Du skal have udarbejdet et el-eftersyn, og denne rapport må ikke være mere end 12 måneder gammel, når køber modtager rapporten.
  • Du skal indhente tilbud på en ejerskifteforsikring hos et forsikringsselskab, og tilbyde køber at betale halvdelen af præmien. Der er tale om en engangsbetaling. Du er i henhold til loven alene forpligtet til at tilbyde køber en basisforsikring med en løbetid på 5 år.
  • Du sikrer dig, at køber er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet. Dette kan indføre i købsaftalen, som underskrives af dig og køber, eller i et særskilt dokument i tilføjelse til købsaftalen.

Du skal dog være opmærksom på, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for følgende:

  • Hvis et forhold strider mod en servitut eller en offentlig forskrift, fx ulovlig bygningsindretning
  • Hvis du som sælger har stillet en garanti med hensyn til det pågældende forhold
  • Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har fortiet oplysninger, og dermed tilsidesat din loyale oplysningspligt

Jeg vil således anbefale, at du bestiller en tilstandsrapport og et el-eftersyn i forbindelse med indgåelse af en købsaftale med den køber, som du har fundet til dit hus, idet tilstandsrapporten sammen med el-eftersynsrapporten, ejerskifteforsikringen, og tilbuddet om at betale halvdelen af præmien medfører, at køber som udgangspunkt ikke over for dig kan påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld.

Jeg vil anbefale dig, at du retter henvendelse til en advokat for at få udarbejdet en korrekt købsaftale.

Med venlig hilsen
Advokathuset Muurholm

LÆS TIDLIGERE SPØRGSMÅL OG SVAR:

Har du et spørgsmål til advokaten?

Så send det til Advokathuset Muurholm på brevkasse@advokathuset-muurholm.dk eller pr. brev til Advokathuset Muurholm, Kongevej 58, 6400 Sønderborg eller ring på tlf. 74 43 03 09.

Hos Advokathuset Muurholm beskæftiger vi os med sager for private og erhvervsdrivende. Vi er servicemindede, tilgængelige og har en hurtig responstid. Vi formidler vanskeligt juridisk stof i et let forståeligt sprog og lægger vægt på, at vores rådgivning skaber en værdi for dig.

 

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk