Kan dansk og matematik forebygge et liv i kriminalitet?

2. marts 2016 REGIONALT

 

Danmarks Statistik har kigget på tal fra folkeskoler og landets retssale for at se, om folkeskolekarakterer fremmer eller bremser, at nogle mennesker vælger at blive kriminelle. Og tallene viser, hvad de fleste nok har regnet ud: Jo højere karakterer jo bedre chancer i livet.

Foto: Ole Kæhler

Foto: Ole Kæhler

Andelen af unge, der har begået kriminalitet, stiger i takt med, at karakteren for grundskolens afgangsprøve i skriftlig matematik falder.

Blandt mænd i alderen 25-29 år, der ikke har bestået den skriftlige afgangsprøve i matematik, har flere end fire ud af ti fået én eller flere domme efter straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer som 25-årig. Knap hver tredje af mændene med karakteren 02 har fået en dom, og blandt mænd med karakteren 12 er kun 4 pct. blevet dømt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hver tiende kvinde der dumper i matematik får dom

Tendensen med stigende kriminalitet, i takt med faldende karakter, gælder også for kvinder, men andelen af dømte kvinder er lavere. Lidt over hver tiende kvinde, der ikke har bestået grundskolens afgangsprøve i matematik, har fået en dom som 25-årig, mod 41 pct. af mændene.

Blandt dem med karakter fra grundskolens afgangsprøve i skriftlig matematik og/eller dansk har 5 pct. af kvinderne en dom mod 18 pct. af mændene.

Danskkarakteren betyder mere end matematik

Artiklen fortsætter under annoncen

Når man kigger på faget dansk, ser man samme tendens med stigende kriminalitet i takt med faldende karakter. Der er lidt flere mænd og kvinder der har dumpet grundskolens afgangsprøve i skriftlig dansk, som har begået retten1kriminalitet, sammenlignet med dem der dumper grundskolens afgangsprøve i skriftlig matematik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt mænd og kvinder der dumper i dansk har 28 pct. således begået kriminalitet, hvilket er 3 procentpoint mere end de der har dumpet i matematik (25 pct.).

For karakteren 4 og højere er forskellen i andelen med domme under 1 procent.

Kilde: Danmarks Statistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver tiende kvinde der dumper i matematik får dom

Tendensen med stigende kriminalitet, i takt med faldende karakter, gælder også

Artiklen fortsætter under annoncen

for kvinder, men andelen af dømte kvinder er lavere. Lidt over hver tiende kvinde

(13 pct.), der ikke har bestået grundskolens afgangsprøve i matematik, har fået en

dom som 25-årig, mod 41 pct. af mændene. Blandt dem med karakter fra grundsko-

lens afgangsprøve i skriftlig matematik og/eller dansk har 5 pct. af kvinderne en

dom mod 18 pct. af mændene.

 

Danskkarakteren betyder mere for kriminalitet end matematik

Når man kigger på faget dansk, ser man samme tendens med stigende kriminalitet

i takt med faldende karakter. Der er lidt flere mænd og kvinder der har dumpet

grundskolens afgangsprøve i skriftlig dansk, som har begået kriminalitet, sammen-

lignet med dem der dumper grundskolens afgangsprøve i skriftlig matematik.

Blandt mænd og kvinder der dumper i dansk har 28 pct. således begået kriminali-

tet, hvilket er 3 procentpoint mere end de der har dumpet i matematik (25 pct.).

For karakteren 4 og højere er forskellen i andelen med domme under 1 procent-

point.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk