Kommunen klar med tilskud til frivillige foreninger

8. februar 2014 Uncategorized

De såkaldte paragraf 18-midler fordeles to gange årligt. Den totale pulje til frivilligt socialt arbejde udgør i 2014 3.310.924 kr. Da der er afsat midler til faste tilskud, frivillighedsfest og frivillighedspris, er det reelle beløb til fordeling 1.552.703 kr.

Der er ved ansøgningsfristens udløb modtaget 66 ansøgninger, som i alt beløber sig til et ansøgt beløb på 1.

Artiklen fortsætter under annoncen

673.105 kr.rådhus1

Frivillighedsrådet og frivillighedskonsulenten har vurderet og indstiller ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier:

– Aktiviteter i nye organisationer, foreninger og grupper.

– Støtte til aktiviteter lokalt forankret i Sønderborg Kommune.

– At organisationer, foreninger og grupper med fast driftsaftale med Sønderborg Kommune ikke bliver bevilget yderligere midler i 1. og 2. runde, trods det aktiviteterne lever op til kriterier for tildeling af § 18 midler.

Frivillighedsrådet og frivillighedskonsulenten indstiller, at der fordeles 1.327.305 kr. i 1. runde.

Såfremt indstillingen godkendes af Sundhedsudvalget den 18. februar, resterer der til fordeling i 2. runde:  225.398 kroner.

Sundhedsudvalget skal desuden vurdere, om Beach Party opfylder kriterierne for at få kommunal støtte

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk