Kommunens skattefinanserede omkostninger 2007-2015

30. juli 2015 Sundeved

Kommunens skattefinansierede omkostninger i perioden 2007 – 2015 burde reelt ikke være steget med

mere end nettoprisindekset, som er steget med 15,45%.penge

Antallet af borgere er faldet betydeligt – ca. 2.000. – Altså burde driftsomkostningerne også falde, da kommunen jo som bekendt har strukturelt underskud, som finansieres af bloktilskud, udligning mm. Ikke desto mindre har kommunen formået at øge skattefinansieringen med 32.37 pct.siden 2007 – altså mere end det dobbelte af omkostningsstigningerne på 15,45 pct.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik fra den 28. maj.

Dette svarer til et samlet beløb i tiden 2007 til udgangen af i år på ikke mindre end 1.343.658.000 kr. som kommu-nen har meropkrævet – og brugt!penge

Artiklen fortsætter under annoncen

Dertil kommer, at man ikke ligefrem i samme periode har vist tilbageholdenhed med gældssætningen.

Vist skal der offentlige investeringer til i en kriseperiode; men samtidig skal de folkevalgte vise ansvarlighed.

Det kan altid diskuteres, om man har fået noget for pengene.

Nogle vil mene: For lidt.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
18. maj 2021 KV21, Sønderborg

Sønderborg Kommune ser gerne en høj stemmeprocent ved kommunalvalget

18. maj 2021 KV21

Når der er kommunalvalg i november, så er det målet for Sønderborg Kommune at valgdeltagelsen bliver lige så god som ved det seneste kommunalvalg. “Der lå vi over landsgennemsnittet og det skal vi gerne gentage”, siger chefen for Byrådssekretariatet, Pernille Svindt Lentfer, til SønderborgNYT. Hun fortæller, at der op til valget kommer en række initiativer, […]

Læs mere...