Kommunens skattefinanserede omkostninger 2007-2015

30. juli 2015 Sundeved

Kommunens skattefinansierede omkostninger i perioden 2007 – 2015 burde reelt ikke være steget med

mere end nettoprisindekset, som er steget med 15,45%.penge

Antallet af borgere er faldet betydeligt – ca.

Artiklen fortsætter under annoncen

2.000. – Altså burde driftsomkostningerne også falde, da kommunen jo som bekendt har strukturelt underskud, som finansieres af bloktilskud, udligning mm. Ikke desto mindre har kommunen formået at øge skattefinansieringen med 32.37 pct.siden 2007 – altså mere end det dobbelte af omkostningsstigningerne på 15,45 pct.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik fra den 28. maj.

Dette svarer til et samlet beløb i tiden 2007 til udgangen af i år på ikke mindre end 1.343.658.000 kr. som kommu-nen har meropkrævet – og brugt!penge

Dertil kommer, at man ikke ligefrem i samme periode har vist tilbageholdenhed med gældssætningen.

Vist skal der offentlige investeringer til i en kriseperiode; men samtidig skal de folkevalgte vise ansvarlighed.

Det kan altid diskuteres, om man har fået noget for pengene.

Nogle vil mene: For lidt.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk