Kommuner samarbejder for at hjælpe overvægtige børn

13. september 2018 REGIONALT

Alle fire sønderjyske kommuner har nu en Overvægtsklinik, som kan tage sig af forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Sygehus Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner har derfor indgået et samarbejde som sikrer, at sygehusets overvægtstilbud og arbejdet i kommunernes Overvægtsklinikker supplerer hinanden og ikke lapper ind over hinanden. Samarbejdet er det første formaliserede samarbejde om overvægt blandt børn og unge mellem kommuner og sygehus i Danmark, skriver kommunerne i en fælles pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Behandling af overvægt har hidtil været en sygehusopgave, men i takt med at der i stigende grad er kommet fokus på at forebygge, at overvægt udvikler sig hos det enkelte barn/ung, har alle fire sønderjyske kommuner etableret Overvægtsklinikker. Det har medført, at der nu er beskrevet en arbejdsfordeling mellem kommunernes Overvægtklinikker og børne- og ungeafdelingens Overvægtsambulatorium på Sygehus Sønderjylland. Overvægtsklinikkerne er fremadrettet det primære sted til at forebygge, at overvægt udvikler sig hos det enkelte barn/den unge. Sygehuset tager over, hvis kommunen ikke kan rykke barnet/den unge, eller når der er tale om egentlig sygdom.

”Det er rigtig godt, at alle sønderjyske kommuner nu har en overvægtsklinik, og at vi derfor har kunnet fastlægge fælles retningslinjer for samarbejdet med Overvægtsambulatoriet på sygehuset”, siger formand for Social- og Sundhedsvalget Karsten Meyer Olesen, Aabenraa Kommune.

Samarbejdet mellem sygehuset og de fire sønderjyske kommuner om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge er unikt og det første formaliserede samarbejde i Danmark. En læge fra sygehusets Overvægtsambulatorium har derfor også været inviteret til at fortælle om samarbejdet i andre samarbejdsfora mellem sygehuse og kommuner.

”Der findes ikke nogle klare nationale retningslinjer for snitfladerne mellem sygehusene og kommunerne i forebyggelse og behandling af overvægt. Det er derfor positivt, at vi selv har formået at definere snitfladerne her i Sønderjylland”, siger Helge Larsen formand for Sundhedsudvalget.

Med den nye beskrivelse af snitfladerne får de praktiserende læger en ny opgave med at henvise børn og unge videre fra Overvægtsklinikkerne til sygehusets Overvægtsambulatorium, når det vurderes, at indsatsen i kommunalt regi ikke rykker barnet/den unge nok. Almen praksis kan også henvise til Julemærkehjemmene.

Sundhedsprofilen for 2017 viser, at overvægt er et stigende problem blandt den voksne danske befolkning, og at mere end halvdelen af borgerne i Region Syddanmark over 16 år er overvægtige. Samme udviklingstendens ses blandt børn og unge. Med etablering af Overvægtsklinikkerne har kommunerne formået at skabe positive resultater, når det handler om at få børn og unge til at tabe sig.

”Sygehuset kan ikke løse opgaven med overvægt blandt børn og unge alene, og det derfor positivt, at kommunerne bliver tydelige på deres rolle gennem etableringen af overvægtsklinikker. Man kan sige at vi tager fælles ansvar på tværs af sygehus og kommuner”, siger læge Ditte Lauritzen fraBørne- og Ungeklinikken på Sygehus Sønderjylland.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk