Læserindlæg: Socialdemokraterne udvikler – Venstre afvikler

22. september 2014 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Partimedlem Bjørn Allerelli, Socialdemokraterne, skriver:

I det følgende vil jeg gerne beskrive den tydelige forskel på socialdemokraternes politik og Venstres. Der er ikke så meget andet at sige end: Døm selv.

I Sønderborg Byråd snakkede Venstres Karsten Schøn ved 1. behandlingen med stor overbevisning om sin, og dermed vel Venstres, bekymring for de sårbare børn i den inkluderende skole. Socialdemokraterne afsætter i budgettet ekstra ca 3 mio årligt til nye indsatser for disse børn og for de lidt ældre børn med problemer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bjørn Allerelli har kigget på budgetter fra sit eget parti og så fra Venstre.

Bjørn Allerelli har kigget på budgetter fra sit eget parti og så fra Venstre.

Venstre nævner det ikke og der er ikke flere penge. Tværtimod foreslår de udefinerede nedskæringer på ca 260 mio kr – udover Socialdemokraternes Effektiviseringsstrategi.  Venstres nedskæringer kan ikke realiseres uden, at der skæres på de store områder: Børn, ældre og handicappede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både Venstre og Socialdemokraterne er enige i, at indsatserne på erhvervsområdet, beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret og de mange investeringer må betyde, at vi får vendt den kraftige befolkningsnedgang. Venstre kalkulerer altså – som Socialdemokraterne – med et lidt mindre fald i befolkningstallet og dermed flere indtægter. Problemet er, at Venstre foreslår at sætte investeringerne i stå. De vil Havneprojektet men de mangler 37 mio kr til havneinvesteringer i forhold til det Socialdemokraterne afsætter.De sletter Havnepromenaden.

Artiklen fortsætter under annoncen

De vil tiltrække uddannelser og studerende, men de afsætter ikke engang en enkelt krone til at gøre det for.
De grønne områder veje, stier, fortove og offentlige toiletter lider stadig under tidligere nedskæringer foretaget af den tidligere TMU-formand Peter Hansen, Venstre.

Alligevel foreslår Venstre nye nedskæringer på driften på 32 mio konkret på det tekniske område og Vej OG Park.

Hertil kommer selvfølgelig Teknisk Udvalgs andel af de før omtalte 260 mio kr.

En Kommune i balance, koster virkeligt mange penge.

En Kommune i Balance, koster virkeligt mange penge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstre peger på DI´s rangliste vedr erhvervslivets vurdering af Sønderborg kommune. Venstre siger de vil vækst, ligesom Socialdemokraterne, men Venstre afsætter ingen penge til erhvervsfremmearbejdet.

Begge partier ønsker fjernelse af dækningsafgiften i forslaget, men ingen penge fra Venstre til Erhvervsudvalgets arbejde, ingen midler til iværksætteri (1,8 mio pr år), ingen medlemsskab af “Clean” (organisationen, der understøtter udviklingen for de virksomheder, vi har så mange af inden for grøn teknologi).

Artiklen fortsætter under annoncen

Socialdemokraterne lægger op til 6,6  mio kr investeringer i vores lufthavn, til gavn for virksomheder i og omkring lufthavnen. Venstre kalkulerer med at spare en del penge ved at outsource lufthavnen  På den lange bane, ser det ikke ud til at Venstre vil en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Ihvertfald fjerner de alle de midler der er afsat til undersøgelser i den forbindelse.

Det antages, at Venstre mener, at der kan spares – 260 mio – ved også at omstrukturere.

Socialdemokraterne afsætter 10 mio kr til en vedtaget sammenlægning af to børneinstitutioner til én ny i Ulkebøl. Venstre mener det må være gratis når de ikke sætter penge af.

Venstre foreslår at fjerne yderligere 15 mio kr anlægskroner på daginstitutionsområdet og på det sociale område (værksteder og botilbud).

Budgetforslag i Sønderborg og finansloven på Christiansborg ligner hinanden. Venstre vil skattelettelser og finansierer det med nulvækst= nedskæringer.  Venstre i Sønderborg vil dele 80 mio ud i skattelettelser, 18 mio dækningsafgift til erhverslivet og ca 20 mio i mindre SFO betaling. Det finansieres ved udefinerede nedskæringer for 260 mio.

18. juli 2024 Augustenborg, Samfund

Bosted har fået bugt med magt og tvang

18. juli 2024 Augustenborg

På det socialpsykiatriske botilbud, Hertughaven, i Augustenborg var op mod ti tvangsindlæggelser hver måned, et højt antal magtanvendelser og konflikter – nu er magt og tvang er minimeret, høj faglighed og beboerinddragelse er i fokus – og den regionale psykiatri er en vigtig samarbejdspartner i hverdagen, skriver Socialpædagogerne. ”Vi har sat ind på flere parametre. […]

Læs mere...