Måling: Vi er en smule mindre trygge – men har fortsat tillid til Politiet

26. februar 2018 REGIONALT Skrevet af: Ole Kæhler

I Danmark er tilliden til politiet generelt høj. Danskernes grad af tryghed er dog faldet det seneste år, og det samme gør sig gældende for den tillid, de nærer til politiet. Det viser politiets Tryghedsundersøgelse for 2017, der for femte år i træk måler borgernes tryghed og tillid til politiet.

I 2017 er danskernes tryghed faldet. Således er andelen af borgere i Danmark, der føler sig trygge, er 85,7 procent. I 2016 lå den på 89,1 procent.

“Det er selvfølgelig ærgerligt, at trygheden falder. Faldet skal blandt andet ses i lyset af, at 2017 har været et år med bandekonflikter, der har fået massiv omtale i medierne. Konflikter som har gjort, at vi har måtte prioritere i opgaverne og flytte ressourcer mellem politikredsene”, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilliden til politiet går på landsplan også en smule tilbage. 79,2 procent svarer i den seneste tryghedsundersøgelse, at de har tillid til politiet, mens det i 2016 var 81,1 procent.

“Vi tager målingen alvorligt og arbejder løbende på at vende udviklingen ved at være faste og vedholdende i vores indsatser. Den nære tryghed vil vi prioritere i endnu højere grad, også i dele af landet der ikke er plaget af alvorlig kriminalitet. Samtidig har vi nu fået langt de fleste betjente tilbage til deres hjemlige kredse, og vi forventer i løbet af 2018 at få mange nyuddannede betjente på gaden. Det betyder, at vi fremadrettet får bedre mulighed for at prioritere den nære, synlige og tryghedsskabende indsats”, tilføjer Jens Henrik Højbjerg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trygheden falder i SUB-områder – tilliden til politiet er intakt

I de fem år politiet har målt på tryghed og tillid til politiet, har beboerne i de særligt udsatte boligområder hvert år givet udtryk for lavere tryghed end resten af befolkningen. Det samme gør sig gældende i den seneste undersøgelse, hvor SUB-områderne fra 2016 sammenlignes med SUB-områderne i 2017. Undersøgelsen viser, at det i 2017 er 64,3 procent, der føler sig trygge. I 2016 var tallet 72 procent. I 7 ud af 25 sub-områder er trygheden faldet i 2017.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig har der dog ikke været et tydeligt fald i tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder samlet set. 77 procent nærer tillid til politiet.

“Det er positivt, at beboerne i de udsatte boligområder stadig har høj grad af tillid til politiet, i en tid hvor trygheden falder meget. Det er dog vigtigt, at vi fortsætter samarbejdet med de lokale aktører i områderne for på den måde at skabe gode, holdbare løsninger på lokale udfordringer og udvikle trygheden og tilliden til politiet”, siger fungerende politiinspektør hos det Nationale Forebyggelsescenter, Tenna Wilbert.

Artiklen fortsætter under annoncen

Du kan læse hele undersøgelsen HER