På vej: Ny digital platform for børn og unge

11. november 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

Artiklen fortsætter under annoncen

Et stigende antal børn og unge oplever stress og mistrivsel, der i deres dagligdag blandt andet kommer til udtryk som nervøsitet, irritabilitet, nedtrykthed, søvnløshed, mavepine og hovedpine. Det viser blandt andet Region Syddanmarks Sundhedsprofil 2013 og en helt ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse om børn og unges mentale sundhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Carl Holst gør sit for, at børn og unge trives.

Carl Holst gør sit for, at børn og unge trives.

Den udvikling vil Region Syddanmark gerne gøre noget ved.

I et nyt partnerskabsprojekt vil regionen derfor udvikle en ny digital platform om mental sundhed til børn og unge. Målet er at sikre en tidlig, let tilgængelig og brugerstyret hjælp til børn og unge med henblik på at undgå, at de mentale problemer på sigt udvikler sig til egentlig psykisk sygdom.

Artiklen fortsætter under annoncen

Projektet er forankret i Telepsykiatrisk Center og har netop fået tilsagn om en bevilling på 6,6 millioner kroner fra Trygfonden. Region Syddanmark har allerede sagt ja til at give 1,3 millioner kroner, og dermed er økonomien i projektet på plads.

“Det er vigtigt, at vi får taget hånd om vores børn og unge, så vi med en tidlig, forebyggende indsats kan være med til at sikre, at de ikke mistrives. I Region Syddanmark er vi langt fremme med brugen af telepsykiatri, og projektet her matcher vores visioner om at kunne understøtte borgerne med digitale redskaber i deres hverdagsliv. Derfor glæder det mig, at der nu kan tages hul på arbejdet med at udvikle den nye digitale platform. Det vil være med til at understrege Region Syddanmarks position i forhold til brugen af teknologi på sundhedsområdet og telemedicin”, siger formand for regionsrådet i Region Syddanmark, Carl Holst.