Produktionsskolen kan hjælpe dig til at vælge den rigtige vej

29. januar 2014 Uncategorized

Sønderborg Produktionshøjskole tilbyder produktionsskoleforløb, som skal styrke deltagernes faglige, sociale og personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. På lørdag fra 10 til 13 kan du besøge skolen og se de mange værksteder og også få en snak med både undervisere og elever.

Skolens primære formål er at øge elevernes mulighed for at påbegynde en kompetencegivende erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse. Som alternativ hertil, kan en ansættelse på arbejdsmarkedet også være et mål. For at blive optaget på SPH skal de have en målgruppevurdering fra Ungdommens Uddannelsescenter.åbenthusqqq

Artiklen fortsætter under annoncen

Kernetilbuddet til eleverne er undervisningen på værkstedet. Værkstedslederen er nøglepersonen, der støtter eleven fagligt, personligt og socialt gennem læring, vejledning og de daglige udfordringer på værkstedet.

I undervisningen foregår en stadig vekselvirkning mellem teori og praksis samt løbende dokumentation af arbejdsprocesserne.

Opgaverne på værkstedet er at skabe produkter til kunder. Undervisningen tager hovedsagelig udgangspunkt i de aktuelle produktioner.

Værkstederne er udstyret med en tidssvarende maskinpark, således at eleverne får en oplevelse af at produktionsformen ligger tæt op af den produktion, de eventuelt senere vil møde på arbejdsmarkedet.

Se mere om skolen her: http://www.s-p-h.dk/

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
15. maj 2021 Gråsten, Samfund

BIOGAS: Svært for nogen at vide Nature Energy byggede uden at have fået lov

15. maj 2021 Gråsten

I Kværs sidder en undrende Hans Jørgen Vaarbjerg, som læste forvaltningens redegørelse for sagsgangen omkring byggetilladelsen til Nature Energys biogasanlæg i Kværs og særligt, at redegørelsen viser, at forvaltningen først fik besked om, at byggeriet var i gang fik at vide fem uger inden Sønderborg Kommune på forlangende fra Miljø- og Fødevareklagenævnet forlangte byggeriet standset […]

Læs mere...