Rapport: Flere flygtninge bliver selvforsørgende

20. april Samfund

Hvert år vil Sønderborg Kommune måle indsatsen for at integrere flygtninge på seks udpegede pejlemærker. Den første status viser, at det går fremad med integrationen, og at omgivelserne bakker godt op.

Da Sønderborg Kommune oprettede Integrationscentret, var det ud fra et ønske om at lykkes med at integrere flygtninge sprogligt, socialt og jobmæssigt. Centret blev oprettet på et tidspunkt, hvor tilstrømningen fra især Syrien var stor.

Integrationsstrategien, som er vedtaget af byrådet, forpligter forvaltningerne på en årlig statusrapport, og den første foreligger nu. Integration er en tværgående indsats, som involverer alle kommunens forvaltninger. Statusrapporten har konklusioner på hver af de seks pejlemærker, men den overordnede vurdering er, at det går fremad med integrationen, og at det civile samfund bidrager.

Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune er netop orienteret om rapporten:

”Vi er godt tilfredse med, at indsatsen virker, og at centret nu – efter at være kommet i gang – opstiller endnu flere konkrete og ambitiøse mål. Det er positivt, at flere bliver selvforsørgende, og i den forbindelse er det virkelig positivt, at det lokale erhvervsliv spiller med og hjælper med integrationen ved at åbne for forskellige jobløsninger”, siger udvalgets formand, Jan Prokopek Jensen i en pressemeddelelse.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...