Sådan er dit barns trivsel blandt folkeskolerne i Sønderborg

22. august 2016 Sundeved

Omkring 300.000 folkeskoleelever har deltaget i Undervisningsministeriets landsdækkende trivselsundersøgelse og Ugebrevet A4 har nu analyseret data og på den baggrund fundet frem til en rangliste blandt skoler i følgende fire kategorier: Social trivsel, faglig trivsel, inspirerende undervisning samt ro og orden.

Nedenfor kan du se elevernes vurdering af trivslen på folkeskolerne i Sønderborg Kommune:

Ahlmann-Skolen i Sønderborg Kommune

Ahlmann-Skolen får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger som en en midterplacering af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, den bedste tredjedel i støtte og inspiration i undervisningen, og den bedste tredjedel i ro og orden.

Augustenborg Skole i Sønderborg Kommune

Augustenborg Skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den dårligste tredjedel af folkeskolerne i social trivsel, den dårligste fjerdedel i faglig trivsel, den dårligste sjettedel i støtte og inspiration i undervisningen, og en midterplacering i ro og orden.

Broager Skole i Sønderborg Kommune

Broager Skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger som en en midterplacering af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, en midterplacering i støtte og inspiration i undervisningen, og en midterplacering i ro og orden.

Dybbøl-Skolen i Sønderborg Kommune

Dybbøl-Skolen får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den bedste tredjedel af folkeskolerne i social trivsel, den bedste fjerdedel i faglig trivsel, den bedste tredjedel i støtte og inspiration i undervisningen, og den bedste sjettedel i ro og orden.

Fryndesholm skole i Sønderborg Kommune

Fryndesholm skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den bedste femtedel af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, de bedste ti procent i støtte og inspiration i undervisningen, og den bedste tredjedel i ro og orden.

Gråsten Skole i Sønderborg Kommune

Gråsten Skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den bedste tredjedel af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, en midterplacering i støtte og inspiration i undervisningen, og en midterplacering i ro og orden.

Humlehøj-Skolen i Sønderborg Kommune

Humlehøj-Skolen får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger som en en midterplacering af folkeskolerne i social trivsel, den bedste fjerdedel i faglig trivsel, den bedste tredjedel i støtte og inspiration i undervisningen, og den bedste sjettedel i ro og orden.

Hørup Centralskole i Sønderborg Kommune

Hørup Centralskole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den bedste tredjedel af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, en midterplacering i støtte og inspiration i undervisningen, og en midterplacering i ro og orden.

Lysabild Skole i Sønderborg Kommune

Lysabild Skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den bedste tredjedel af folkeskolerne i social trivsel, den bedste fjerdedel i faglig trivsel, den bedste sjettedel i støtte og inspiration i undervisningen, og en midterplacering i ro og orden.

Nordals skolen i Sønderborg Kommune

Nordals skolen får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger som en en midterplacering af folkeskolerne i social trivsel, den dårligste fjerdedel i faglig trivsel, en midterplacering i støtte og inspiration i undervisningen, og en midterplacering i ro og orden.

Nybøl Skole i Sønderborg Kommune

Nybøl Skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt de bedste ti procent af folkeskolerne i social trivsel, den bedste fjerdedel i faglig trivsel, de bedste ti procent i støtte og inspiration i undervisningen, og de bedste ti procent i ro og orden.

Nydamskolen i Sønderborg Kommune

Nydamskolen får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den bedste tredjedel af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, den bedste tredjedel i støtte og inspiration i undervisningen, og den bedste tredjedel i ro og orden.

Nørreskov-Skolen i Sønderborg Kommune

Nørreskov-Skolen får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger som en en midterplacering af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, en midterplacering i støtte og inspiration i undervisningen, og den dårligste fjerdedel i ro og orden.

Rinkenæs Skole i Sønderborg Kommune

Rinkenæs Skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger som en en midterplacering af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, den bedste tredjedel i støtte og inspiration i undervisningen, og de dårligste ti procent i ro og orden.

Sønderskov-Skolen i Sønderborg Kommune

Sønderskov-Skolen får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger blandt den bedste tredjedel af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, den bedste tredjedel i støtte og inspiration i undervisningen, og en midterplacering i ro og orden.

Ulkebøl Skole i Sønderborg Kommune

Ulkebøl Skole får en gennemsnitskarakter i trivsel, der ligger som en en midterplacering af folkeskolerne i social trivsel, en midterplacering i faglig trivsel, den bedste tredjedel i støtte og inspiration i undervisningen, og den bedste tredjedel i ro og orden.

KILDE: Undervisningsministeriet og Ugebrevet A4.

Du kan læse mere om undersøgelsen hér..

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk
19. april 2021 Erhverv, Sønderborg

Sønderborg Kommunes tilladelse til biogasanlæg i Kværs er ophævet

19. april 2021 Erhverv

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og ophæver Sønderborg Kommunes afgørelse af 27. juni 2019 om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for opførelse og drift af et biogasanlæg i Kværs og hjemviser sagen til fornyet behandling. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ”Vi modtog fredag afgørelsen fra […]

Læs mere...