Søger om grønt lys til at rive brandskadede bygninger ned

27. februar 2020 Samfund Skrevet af: Ole Kæhler

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse på adressen Perlegade 21, 21A og 21B samt Jernbanegade 31 i Sønderborg. Bygningerne står registreret med høj bevaringsværdi ifølge Sønderborg Kommuneatlas og er omfattet af nedrivningsforbud jf. 0-0112 Temalokalplan for skilte og facader, hvilket betyder, at nedrivningen kræver dispensation.

På baggrund af sagens særlige karakter sender Sønderborg Kommune dispensationsansøgningen i fire ugers offentlig høring, skriver Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hjørnebygningen på Perlegade 21-21B var oprindelig et bindingsværksgavlhus med portsidehus.

I 1820-erne blev bygningen erstattet af det grundmurede, pilasterprydede langhus med frontispice ud mod Perlegade. Sidehuset i bindingsværk blev dog bevaret bag hovedbebyggelsen og kan således dateres tilbage til 1600-tallet. Forhusets yderste, højre fag blev afskåret ved Jernbanegades gennembrud omkring 1928.

Bygningerne markerer sig på hjørnet af Perlegade og Jernbanegade i Sønderborg, og anmeldelsen sker på baggrund branden den 3. februar 2020, hvor en stor del af bebyggelsen nedbrændte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eventuelle bemærkninger til sagen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 25. marts på [email protected]

22. maj 2024 Politik, Sønderborg

Nu kan kommunen igen hjælpe projekter med mellemfinansiering

22. maj 2024 Politik

På Økonomiudvalgets møde i dag, onsdag, blev det blandt andet besluttet, at kommunen igen skal tilbyde mellemfinansiering til lokaleprojekter, der har fået tilsagn om støtte. ”Vi er i den situation, at det igen er muligt at hjælpe, så er der lokale projekter, som har fået tilsagn og støtte fra eksempelvis LAG, så skal de endelig […]

Læs mere...