Sønderborg Boldklub er klar til generalforsamling

9. juni 2020 Kultur

Sønderborg Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 24. juni kl. 19:30 i klublokalet på Borgmester Andersens vej 100

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Forelæggelse af foreløbigt budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle forslag skal motiveres, skriver boldklubben.

Der kræves minimum én måneds medlemskab af klubben for at have stemmeret på klubbens generalforsamling. Der kan afgives én stemme pr. medlem. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret på generalforsamlinger. Forældre til medlemmer under 16 år har adgang til klubbens generalforsamling og kan mod forevisning af gyldigt medlemsbevis – fodboldpas – stemme med én stemme pr. barn – medlem – under 16 år.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk