Sønderborgs fjernvarme er blevet grønnere

Foto: Sønderborg Varme
20. maj 2020 Samfund

Sønderborgs fjernvarmeselskaber har de seneste år arbejdet på at gøre fjernvarmen mere CO2-venlig og dermed spiller fjernvarmen ind i ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Sønderborg Forsyning er netop nu i gang med at opføre et helt nyt fjernvarmeværk i Nordborg, som bliver klar til varmeproduktion den 1. juli i år og her er der tænkt på en grøn fjernvarmeproduktion.

”På det nye Nordals Fjernvarmeværk er fjernvarmeproduktionen baseret på halm – et biobrændsel – der gør produktionen bæredygtig og CO2-neutral. Selvom der bliver udledt CO2, når halmen bliver brændt af, har halm nemlig – i modsætning til fossile brændsler – optaget præcis samme mængde CO2, mens det voksede på markerne. På den måde er fjernvarmeproduktion baseret på halm samlet set en bæredygtig cyklus, så med opførelsen af det nye fjernvarmeværk er produktionen af fjernvarme blevet markant grønnere”, fortæller Janni Hv. Jepsen, kunde- og kommunikationschef ved Sønderborg Forsyning, til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også Sønderborg Varme har de seneste 10 år fokuseret på grønne produktionsløsninger og blandt andet etableret solvarme og halmfyr i Gråsten og i Sønderborg/Vollerup  er der solvarme, flis og geotermi-anlæg.

”Langt den største del af vores varme produceres ved affaldsforbrænding, solvarme og forbrænding af flis og halm. I 2019 blev under tre procent varmen produceret ved brug af fossile brændsler som naturgas, så generelt giver vores produktion kun en meget lille CO2 udledning”, oplyser direktør Erik Wolff til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Varme prøver løbende på at tilpasse deres produktion og ser om deres anlæg kan udnyttes bedre og de undersøger løbende, om der er overskudsvarme, som kan udnyttes.

”Derfor er vi også i konkrete forhandlinger med Augustenborg Fjernvarme om en sammenlægning og en rørledning mellem de to forsyningsområder. Hvis det realiseres, vil det fortrænge en væsentlig mængde naturgas i Augustenborg”, siger Erik Wolff, hvilket bekræftes af bestyrelsesformand Kaj Hansen fra Augustenborg Fjernvarme:

Artiklen fortsætter under annoncen

”En transmissionsledning mellem Sønderborg og Augustenborg kan give en stor reduktion af CO2-udledningen i Augustenborg”, fortæller bestyrelsesformand Kaj Hansen til SønderborgNYT og han tilføjer, cirka 50 procent af produktionen er CO2-fri ved brug af en elkedel.

Elkedlen indgår i elektrificeringen af varmeproduktionen, hvor store varmepumper og elkedler supplerer hinanden, og begge bidrager til at mindske brugen af fossile brændsler

Broager Fjernvarmeselskab har ikke ønsket at medvirke i denne artikel, herunder forklare, om deres produktion af fjernvarme er blevet grønnere de seneste år.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk
10. december 2022 Sønderborg, Frivillige

Det kommende folkekøkken kan rykke ind i Frivillighedens Hus

10. december 2022 Sønderborg

Sønderborg Kommune støtter op om et folkekøkken i Sønderborg, som vil udlevere mad til kommunens udsatte borgere og kommunen stiller Frivillighedens Hus til rådighed for folkekøkkenet, der åbner i januar. Det er blevet meget dyrere at leve. Inflationen er høj, og det er samtidig blevet dyrere at bruge varme og strøm. Det rammer også de […]

Læs mere...