Spor efter bronzealdergrav og jernalderhuse undersøges

28. juli 2016 Samfund

Det er godt at bo på en vestvendt skråning ned mod Alssund Det synes også mennesker i forhistorisk tid, og derfor kommer det ikke bag på Museum Sønderjylland, at der nu er fundet spor af enbronzealdergrav og jernalderhuse på Kær Vestermark

“Man har gerne villet bo her Her var vandet tæt på, og man kunne se langt omkring Jernalderhusene har formentlig været en del af en storboplads, fortæller arkæolog og museumsinspektør Pernille Kruse i en pressemeddelelse

Begge fundsteder undersøges og registreres i disse dage af Museum Sønderjylland, og derefter vil de blivedækket til igen og være usynlige

Når museet hidtil ikke har registreret så meget på Kær Vestermark, skyldes det, at det har været militært øvelsesterræn fra 1963 og indtil kommunenovertog det i 2014 Dermed har der ikke været byggeplaner, som har givet museet anledning til undersøgelser

Utroligt heldigt fund

“Vi undersøger kun i små nedslag, så det er heltutroligt heldigt, at vi har fundet sporene af hele jernalderhuse præcis i en udgravning til en vej på fem-seks meters bredde Normalt finder vi kun ét sæt stolper af et hus”, siger Pernille Kruse,der også beskriver sporene som velbevarede i den fede muldjord

Arkæologen anslår, at det er en ældre og en nyere version af samme hus fra ældre romersk jernalder – måske yngre Det er altsåi århundrederne efter Kristi fødsel I den nyere version er stolperne tykkere som følge af at husene blev større med tiden

“Vi har også spor af ældre keramik, men her kan have væretbebygget overalt”, vurderer Pernille Kruse

Gravhøj som Egtved-pigens

Og jo, her har også boet folk før jernalderen Tæt ved husene er der fundet spor efter en bronzealdergrav – altsåen gravhøj Gravhøje er normalt fredede, men denne har ikke været registreret, og højen er formentlig blevet jævnet ud af fortidens landbrugere

Det er arkæolog Katrine Riis, som undersøgergravpladsen Efter mulden er skubbet væk, er en rund samling af store sten blevet synlig Samlingen har været centrum i højen og har været leje for en eller flere kister Uden om harbronzealderfolket bygget højen op af græstørv

Græstørvene har omdannet sig til en slags jernkappe omkring selve graven inde i højen, hvor vand, men ikke ilt har kunnet trænge ind Detkendes fra høje fra samme tidsalder, hvor Egtved-pigen (1370 fkr) og Skrydstrup-pigen (1300 f kr) er fundet Deres skeletter var væk, men klædedragt, tænder og hår var bevaret

I og med athøjen på Kær Vestermark er blevet jævnet ud for længe siden, er der umiddelbart kun stenene tilbage, men for arkæologen er der også omkring stenene mange ting, som er værd at kiggepå

Græstørvene til gravhøjen er taget fra en stor overflade på bopladsen og indeholder stumper af trækul, flintredskaber og skår af keramik Alle de spor er bevaret i gravhøjen ogfortæller os i dag om livet på Kær Vestermark årtusinder tilbage

Museet: Lad os om at grave

Museum Sønderjylland minder om, at selv om jorden på Kær Vestermark sikkert er fuld affortidsminder, så er det ikke tilladt at give sig til at grave løs efter dem Støder man på et fortidsminde, skal man straks kontakte museet Vil man ud med metaldetekktor, skal man førstkontakte lodsejeren – i dette tilfælde kommunen Det er også en god idé at kontakte museet, som giver vejledning og gerne samarbejder medmetaldetektorførere

 

 

 

 

 

– Her undersøger vi kun i små nedslag, så det er helt utroligt heldigt, at vi har fundet sporene af hele huse, sigerarkæolog og museumsinspektør Pernille Kruse Foto: Kim Toft Jørgensen

 

 

 

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
15. april 2021 Nordborg, Debat

Debatindlæg: Kommunen ser tilsynets rapport fra Guderup Plejecenter som en frifindelse

15. april 2021 Nordborg

Tidligere byrådsmedlem, Jørgen Jørgensen, SF; skriver: Så kom ‘frifindelsesrapporten’ fra det ekstraordinære tilsyn af forholdene på Guderup Plejecenter. I hvert fald ifølge den ansvarlige direktørs udtalelser til diverse medier. Et kig i rapporten fortæller dog en anden historie. Men spørgsmålet jeg har lyst til at stille er: Hvor er politikerne i denne sag? I stedet […]

Læs mere...