Strandpromenade-reparationen går ikke helt som ventet

9. oktober 2016 Samfund

På tirsdag skal Teknik- og Miljøudvalget have Strandpromenaden under behandling, fordi der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre, nogle uventede ting er dukket frem og så er der kommet nye ideer hen over sommeren.

Det har vist sig, at det ikke er muligt at få tilladelse til at lave en læmole ved Strandpromenaden, som det ellers var godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Kystinspektoratet foreslår, at hvis strandarealet ønskes udvidet, kan der gives tilladelse til sandfodring af den nuværende strand samt sandfodring af et længere stykke langs muren forbi Vikingeklubben hen mod lystbådehavnen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Muligheden er undersøgt, og det vurderes, at det vil være vanskeligt at få stabilitet i en sandfodring på den foreslåede strækning.

Det er ikke muligt at vurdere levetiden på en fodring, og der vil derfor være risiko for, at den ofte skal gentages. Forvaltningen foreslår derfor, at der ikke foretages ændringer af den nuværende strand, der vurderes som stabil.

Sandfodring skønnes at koste ca. 1,0 mio. kr., og der vil herefter være en årlig udgift til vedligeholdelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Handicap-parkering

Forholdene omkring adgang til Vikingeklubben foreslås tilpasset, fordi politiet ikke kan godkende adgangsforholdene til de to nuværende handicapparkeringspladser. Der har været et møde med Vikingeklubben og der arbejdes nu på at få to pladser langs strandvejen vest for Kongevej.

I projektet er det ikke forventet, at der skal foretages ændringer i belysningen langs Strandpromenaden. Det har under arbejdet dog vist sig, at en del af de eksisterende pullerter er i så dårlig stand, at de knækker ved jordoverfladen, derfor foreslås alle pullerter udskiftet med nye pullerter med LED-lyskilder, der vil reducere energibehovet samtidig med, at de giver en bedre belysning af stien. 

Artiklen fortsætter under annoncen

I projektet er der kun indregnet tilpasning af de tværgående stier i asfalt. For tydelig at få en adskillelse i belægning for gående og øvrig færdsel forslås, at alle tværstier belægges med klinker som den øvrige del af strandpromenaden.

Dyrere end ventet 

I forbindelse med reparation af muren er der opstået uforudsete udgifter, fordi muren ikke på hele strækningen havde den konstruktion, som det var forudsat, ligesom muren på strækningen var i sådan stand, at reparationsomfanget måtte udvides væsentligt. Desuden måtte en stor del af den opgravede jord køres i depot, fordi den var forurenet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Promenadens stibelægning er bestemt til at blive afsluttet, hvor muren slutter. For at få sammenhæng i hele projektet foreslås det, at belægningen fortsættes ca. 150 m frem til Marina Allé.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
27. maj 2022 Sundeved, Politik

Nu kommer der penge til cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl

27. maj 2022 Sundeved

Som en del af ’Cyklens år 2022’ har forligskredsen bag Infrastrukturaftalen sat 200 millioner kroner af til at støtte nye cykelprojekter i Danmark. Forligskredsen er på baggrund af et oplæg fra Vejdirektoratet blevet enige om at udmønte pengene til en række konkrete projekter og ét af dem er en cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl. ”Det […]

Læs mere...