1864: Slagter handler med både preussiske og danske soldater

3. marts 2014 Kultur

3. marts 1864:

Fra Agnes Gads dagbog:1864

I Lilballe boer en Slagter der i denne Tid – forunderlig nok – skal kunne begaa sig saadan, at han slagter baade for de Danske og de Tydske! Gud veed, hvordan det hænger sammen? Han kjører imellem helt ned til Haderslev med Kjød, og med ham ere et Par Skoledesiple herfra Egnen, der vare komne hjem i Fastelavnsbesøg, atter rejste derned. Vor Bye’s Eksempel med at kjøre Mad til Feldtvagterne er bleven efterfulgt til Held for de stakkels Soldater.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
16. september 2021 Uddannelse, Sønderborg

Den internationale skole er indstillet til SEVERIN-PRISEN

16. september 2021 Uddannelse

Den internationale skole i Sønderborg med 168 elever vil gerne være mere synlige. Derfor oprettede skolen for et år siden en Facebookside, som nu er indstillet til SEVERIN-PRISEN 2021. For Sønderborg International School er det vigtigt, at forældre og andre interesserede kan følge med i børnenes hverdag på skolen. Derfor producerer de ældre klasser selv […]

Læs mere...