1864: Slagter handler med både preussiske og danske soldater

3. marts 2014 Kultur

3. marts 1864:

Fra Agnes Gads dagbog:1864

I Lilballe boer en Slagter der i denne Tid – forunderlig nok – skal kunne begaa sig saadan, at han slagter baade for de Danske og de Tydske! Gud veed, hvordan det hænger sammen? Han kjører imellem helt ned til Haderslev med Kjød, og med ham ere et Par Skoledesiple herfra Egnen, der vare komne hjem i Fastelavnsbesøg, atter rejste derned. Vor Bye’s Eksempel med at kjøre Mad til Feldtvagterne er bleven efterfulgt til Held for de stakkels Soldater.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
6. oktober 2022 Samfund, Sønderborg

Nyreforeningen tager i Borgen og fortæller om organdonationer

6. oktober 2022 Samfund

Over hele landet markeres Organdonationsdagen den 8. oktober. I Sønderborg er Nyreforeningen Sønderjylland at finde på indkøbscentret Borgen – på øverste butiksetage, under rulletrappen op til parkeringstaget. Organdonation er et tema, som hele tiden er meget aktuelt. Det ligger os meget på sinde at udbrede kendskabet til emnet, da flere af vore medlemmer er transplanterede, […]

Læs mere...