1864: Svenskerne kommer for at hjælpe danskerne

12. marts 2014 Kultur Skrevet af: Ole Kæhler

12. marts 1864

Agnes Gad var præstedatter og boede nær Børkop. Fra sin position nærmest midt i krigen skrev hun dagbog om krigens udvikling. Fra Agnes Gads dagbog 12. marts 1864:

»Rygtet paastaaer, at det skal være lykkedes Vore paa Hedensted Marker at trænge Fjenden tilbage ned imod Vejle (?) Babara er nu listet af til Vejle, for om muligt at høre lidt Nyt. Fader & Sofie tale om at kjøre over til Herslev ieftermiddag for at se til Fru Schjerning; men om de virkelig vove sig ud, allenstund Vejret er saa slet, vil Tiden vise!1864

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er et Par Ord fra Agnete; det var dog rigtig rart! De have dernede 1 Lieutnant, 1 Feldtwebel og 30 Mand og Agnete skjærer Brød og laver Mad fra Morgen til Aften.

Rygtet angaaende Svendskerne skal være udgaaet fra selve de tydske Dragoner, som laa i Andkjær, hvilke ved deres Opbrud have sagt: at de skulde skynde dem til Aarhus for at forhindre Svenskerne i at gjøre Landgang. Maaske er det ved Afstemningen i det svenske Rigsraad, som skulde finde Sted d. 8., bleven bestemt at komme Danmark til Hjælp (?) Her kunne de naturligvis ikke komme saa snart. I Jellinge ere Tydskerne om Natten trængte ind og have beordret Enhver, Præsten, d. v. s. Kappelan Madsen, Lægen og alle Simnarister ud paa Skandsearbejde. Disse bleve dog næste Dag atter frigivne, og enkelte af de højerestaaende Oficerer blandt Fjenden skulle være blevne ubehagelig berørte ved dette Tilfælde, da det kom til deres Kundskab.«

Artiklen fortsætter under annoncen

Læs videre på www.1864live.dk

28. februar 2024 Sønderborg, Frivillige

Unge ensomme kan få hjælp af andre unge

28. februar 2024 Sønderborg

Vi er nødvendige, fordi der er rigtigt mange unge i Sønderborg, som er ensomme. Og det bliver ikke lettere at håndtere, når ensomhed blandt unge er et tabu, siger tre unge kvinder, som er frivillige i foreningen Ventilen, Ven-til-en, der holder til i Mejeriet. “Når der er ensomme unge, der hører om os, så går […]

Læs mere...