Ankestyrelsen: Børne-handicapsager skal undersøges inden de afgøres

29. maj 2019 Broager

I Broager bor der en familie med en dreng, der er handicappet og derfor har familien fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, så det var muligt at hjemmetræne drengen.

I sommeren 2018 besluttede kommunen, at hjemmetræningen skulle skiftes ud med et kommunalt tilbud. Det var familien ikke tilfreds med og derfor blev kommunens afgørelse anket.

Sagen er fornylig afgjort i Ankestyrelsen, der sender sagen tilbage til ny vurdering i kommunen.

SønderborgNYT spurgte Børne- og Uddannelsesdirektør Carsten Lund, hvorfor der ikke er lyttet til forældrene og de lægefaglige eksperter.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Ankestyrelsen har sendt sagen tilbage til ny vurdering. Ankestyrelsen har ikke truffet en anden afgørelse end vores”, siger Carsten Lund til SønderborgNYT.

Han understreger, at kommunen altid gør, hvad der er bedst for barnet. Det er barnets tarv der til enhver tid er omdrejningspunktet i en sag.

Moderen er skuffet

“Alle de punkter vi kritiserede kommunen for, har Ankestyrelsen nu også kritiseret dem for. Det værste er jo bare, desværre, at der ikke sker kommunen noget som helst, og de jo nok bare kommer frem til samme resultat, hvorefter vi så klager igen og tiden går. Det er kalkuleret fuldt ind fra deres side. De er så tit kommet afsted med det. Jeg er målløs, trist og skuffet”, siger moderen til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Carsten Lund siger, at man altid tager udgangspunkt i barnets tarv og trivsel. Men der blev jo lige præcis ikke lyttet til hverken forældre, fagfolk, lovgivning om hjemmetræning eller overlægen på Odense Universitets hospital. Vores søn var i fuld trivsel, med kommunens og fagfolks ord for det. De havde ingen grundlag for at fjerne hjemmetræningen”, siger moderen, der er skuffet over Sønderborg Kommunes sagsbehandling.

Hun mener også, at borgerne er ilde stedt, når kommunen ser bort fra lovgivningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Borgerrådgiveren er en kransekagefigur. Ingen vil lytte eller tage affære for at sørge for, at lovgivning bliver overholdt. Hverken sagsbehandlere, byråd eller borgmester”.

“Når man så kæmper for sit barns rettigheder, bliver man fremstillet som en vanskelig borger”, siger hun og tilføjer:

“Hvis ikke der kommer en brugbar løsning for vores søn nu, overvejer vi at gå rettens vej”.

Ankestyrelsens afgørelse

Sønderborg Kommune skal, inden den afgør sagerne på ny, genoptage udbetalingen af den tabte arbejdsfortjeneste tilbage fra standsningstidspunktet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi kritiserer, at Sønderborg Kommune ikke har afventet familiens eventuelle bemærkninger til Tilsynsrapporten af den 11. juni 2018.

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke på det foreliggende grundlag og med den givne begrundelse kunne træffe afgørelse om afslag på fortsat ret til hjemmetræning af jeres søn på fuld tid samt afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste med 33 timer om ugen.

Vi vurderer også, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at vi kan træffe afgørelse om hjemmetræning af familiens søn og tabt arbejdsfortjeneste til moderen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi lægger vægt på, at familien tidligere er godkendt til hjemmetræning af drengen på fuld tid efter program fra Børnespecialisterne. Der er tidligere bevilget tabt arbejdsfortjeneste til at hjemmetræne ham på fuld tid svarende til 33 timer om ugen.

Spørger ikke fagpersoner

Vi lægger herefter vægt på, at kommunen ikke indhenter tilstrækkelige fagrelevante oplysninger om drengens fortsatte behov for hjemmetræning på fuld tid.

Vi lægger også vægt på, at kommunen ikke forholder sig til, om hjemmetræning af ham faktisk kan gennemføres på 10 timer om ugen i kombination med et specialdagtilbud og stadig tilgodese drengens behov for støtte og træning.

Hertil lægger vi vægt på, at kommunen i den nyeste tilsynsrapport vurderer, at hjemmetræningen indtil nu har været godt og fremmende for drengens udvikling, men at han nu har brug for at komme ud blandt jævnaldrende børn.

Kommunen finder, at hans udvikling bedst kan tilgodeses i et kommunalt specialtilbud.

Beslutter – uden at undersøge

Kommunen undersøger dog ikke – i forbindelse med afslag på fortsat hjemmetræning på fuld tid – om der ved tilretning af hjemmetræningsprogrammet kan tages hensyn til drengens øgede behov for social træning. Familien oplyser selv, at han har brug for at trænes i sociale relationer fremadrettet, og familien foreslår, at drengen på sigt kan komme i et specialtilbud kombineret med hjemmetræning.

Det forholder kommunen sig ikke til.

Ankestyrelsen finder ikke, at kommunen kan træffe afgørelse om delvist ophør af hjemmetræning alene med henvisning til, at der i stedet kan iværksættes et kommunalt tilbud.

Desuden lægger vi vægt på, at det er anbefalet, at drengen, når han tilbydes en daginstitutionsplads, starter langsomt op i institutionen. Dette kunne være ved to ugentlige besøg i en periode, hvorefter han afleveres i et kort tidsrum i en længere periode.

Det støttes lægefagligt, at han venter et halvt år, regnet fra juni 2018, med at komme i specialbørnehave på grund af den rigtig positive udvikling han er i med de vilkår, som han har for træningen.

Endeligt lægger vi vægt på, at kommunen ikke undersøger, hvorvidt der er behov for tabt arbejdsfortjeneste – udover tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræningen af drengen.

Vi finder derfor ikke, at det er tilstrækkelig godtgjort, at hans behov ikke længere kan tilgodeses ved hjemmetræning og med tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid.

Vi hjemviser sagen til kommunen til fornyet stillingtagen til, hvorvidt familien helt eller delvist kan hjemmetræne deres søn, herunder fornyet stillingtagen til omfanget af tabt arbejdsfortjeneste til pasningen af drengen i hjemmet.

Hvad skal kommunen gøre nu

Kommunen skal indhente oplysninger om, hvorvidt drengens behov fortsat vil kunne i mødekommes i lige så stort omfang ved hjemmetræningen, som i specialbørnehaven, herunder især oplysninger om, i hvilket omfang hjemmetræningen kan kombineres med specialtilbud.

Derudover skal det undersøges, om drengens sociale behov kan tilgodeses ved tilretning af hjemmetræningsprogrammet, eller om hans sociale tarv alene kan tilgodeses i et specialtilbud. Vi gør opmærksom på, at reglerne om hjemmetræning giver mulighed for at træne delvist i hjemmet i kombination med et offentligt specialtilbud, hvis dette er i overensstemmelse med barnets tarv og trivsel.

Det skal også belyses, hvordan hjemmetræningsprogrammet fremover skal sammensættes for at opfylde hans behov for træning og støtte.

Kommunen skal desuden indhente oplysninger om behovet for tabt arbejdsfortjeneste, herunder oplysninger om, hvorvidt der er et pasningsbehov i hjemmet, som ligger udover behovet for tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse om både hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere om sagen HER

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
27. oktober 2021 Erhverv, Sønderborg

Bitten og Mads Clausens Fond fylder 50 år

27. oktober 2021 Erhverv

Bitten & Mads Clausens Fond fylder 50 år og det er Bitten Clausen, som allerede i julen 1979 havde tænkt sig frem til, at fonden skal være et værn, der sikrer, at Danfoss altid ville være på danske hænder. “Fonden skal arbejde til gavn for Danfoss, men den skal ikke gå ind i driften, som […]

Læs mere...