Byrådet skal godkende fredningsforslag til Kær Vestermark

21. juni 2015 Samfund

På onsdag skal byrådet tage stilling til fredningsforslag, der er udarbejdet for Kær Vestermark.

I juni 2014 sendte Danmarks Naturfredningsforening et fredningsforslag frem til kommunen som første skridt i en kommende fredningssag. Forslaget var i denne første udgave primært bygget op omkring naturværdierne og de eksisterende aktiviteter på Kær Vestermark, herunder skydebane, hundetræning mm.

Artiklen fortsætter under annoncen

by

I den efterfølgende dialog mellem Danmarks Naturfredningsforening og kommunen aftaltes det, at der rejses fredningssag på Kær Vestermark, men at fredningen skal kunne rumme den planlagte spejderlejr og varetage kommunens interesser på arealet, herunder en fremtidig rekreativ brug i balance med de i forvejen beskyttede naturarealer. Kær Vestermark skal have en fremtidig rolle som Sønderborg bys grønne åndehul – a la Eremitagesletten i Jægersborg Dyrehave.

Det har været et væsentligt parameter for aftalen, at arealet i forvejen er pålagt begrænsninger i form af strandbeskyttelseslinje og beskyttelseszoner fra kraftvarmeværker og skydebanen.

Det vil derfor ikke være muligt at anvende arealet til boligbyggeri.

Fredningsforslaget rejses af Danmarks Naturfredningsforening og Sønderborg Kommune i fællesskab.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk