Derfor må SDU ikke tilbyde uddannelser syd for grænsen

26. juni 2014 Uncategorized

Sønderborg Nyt har tidligere fortalt, at SDU ikke længere må tilbyde uddannelser syd for grænsen. Hvis tyske studerende ønsker at læse på SDU, skal de tage til Danmark.

dk/wp-content/uploads/2014/06/396996_262369363832135_1824623445_n.jpg” alt=”Eva Kjer Hansen” width=”160″ height=”160″ /> Eva Kjer Hansen

Eva Kjer Hansen fra Venstre greb tastaturet og skrev til Uddannelses- og Forskningsministeriet: Hvad er ministerens argument for, at den danske stat ikke støtter undervisning ved SDU i Flensborg?

Svaret lyder:

Det følger af universitetsloven, at det er universitetet selv, der beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde inden for sine hovedområder. Uddannelserne skal udbydes i Danmark, for at de kan udløse tilskud fra den danske stat.

Udbyder universitetet hele uddannelser i udlandet, er der således tale om uddannelser uden statstilskud, hvorfor universitetet skal sikre sig finansiering af uddannelsen på anden vis, f.eks. ved at opfylde betingelserne for tilskud fra værtslandet eller ved at udbyde uddannelsen som indtægtsdækket virksomhed.alsion

Universitetet kan udbyde uddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter, hvor der kan opnås tilskud fra Danmark for de dele af uddannelsen, der foregår i Danmark, men hvor de dele af uddannelsen, der foregår i udlandet skal finansieres af samarbejdsuniversitetets hjemland. Derved fordeles udgifterne mellem de lande, der indgår i samarbejdet.

Det bemærkes i øvrigt, at de gældende regler har eksisteret siden 2005, hvor det blev præciseret, at uddannelserne skulle udbydes i Danmark for at modtage tilskud.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk