Det kommunale husholdningsbudget er i balance

25. september 2013 Politik

Bæredygtighed, vækst og fællesskab. Det er overskriften på det budgetforlig, som netop er indgået mellem Fælleslisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti, Dansk Folkeparti og Løsgængergruppen i Sønderborg Byråd.

 

Forligspartierne er enige om, at der ikke er en langsigtet balance mellem kommunens indtægter og den service, som forligspartierne ønsker at stille til rådighed for borgere og erhvervsliv. Derfor øges indkomstskatten med 0,5 procent og grundskyldspromillen med 5,5 promille. Det giver en samlet årlig indtægtsforøgelse på 95 mio. kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved fælles hjælp har vi lavet et budget i balance siger borgmester Aase Nyegaard.

Ved fælles hjælp har vi lavet et budget i balance siger borgmester Aase Nyegaard.

 

Budgetforliget styrker Sønderborg Kommunes resultat med 141 mio. kr. i 2014 stigende til 167 mio. kr. i 2017. Effekten kommer fra en kombination af effektiviseringer og budgetreduktioner, serviceforbedringer på udvalgte områder og øgede skatteindtægter.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

For forligspartierne har det været vigtigt at undgå nye nedskæringer på de ”bløde” politikområder, men til gengæld kræve effektiviseringer i administrationen. Endvidere har det været et mål at understøtte det lokale erhvervsliv, så der skabes arbejdspladser, øget bosætning – og i sidste ende mere velfærd. Et væsentligt element er her en halvering af Dækningsafgiften. Forligsgruppen er samtidig enige om at der også i de kommende år er behov for en stram økonomistyring og løbende at rationalisere i hele den kommunale forvaltning.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Anlægsbudgettet er justeret men kursen og de langsigtede investeringer fastholdes. ProjectZero og skabelsen af nye grønne jobs styrkes med 1 mio. kr. ekstra – under forudsætning af, at de øvrige parter gør det samme. På samme vis er der i budgetperioden afsat syv mio. kr. til forundersøgelser af en kommende fast forbindelse mellem Als og Fyn. Kommunens øvrige infrastruktur får også et løft, idet der afsættes yderligere fem mio. kr. til vejbelægninger i kommunen. Desuden afsætter forligspartierne fem mio. kr. til støtte til attraktive handelsmiljøer i kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Med budgetforliget er der også blevet plads til en styrkelse af misbrugsbehandlingen, understøttelse af frivilligt arbejde, et snoozelhus, drift af badebroer, flere midler til vedligeholdelse af de grønne områder og en pulje på to mio. kr. til nedrivning af faldefærdige bygninger.

 

– Jeg vil gerne sende en stor tak til alle forligspartierne. Alle har ydet en kæmpe indsats for at få enderne til at mødes, og vi er alle enige om, at vi har lavet et godt budget med en god balance. En skattestigning er nødvendig for at opretholde det serviceniveau, som vi mener borgerne og erhvervslivet har krav på, og for fortsat at kunne udvikle kommunen, siger borgmester Aase Nyegaard på forligsgruppens vegne.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
26. september 2022 Broager, Erhverv

Broager-borger vil ha’ Sønderborg Fjernvarme til at varme Broager op

26. september 2022 Broager

Svend Brolund, som er flyttet til Broager for omkring et år siden, vil meget gerne have, at det er fra Sønderborg, der bliver sendt varme til boligerne i Broager, fordi fjernvarmepriserne i Sønderborg er lavere end de er i Broager. “Jeg har oprettet Facebooksiden ‘Fjernvarme til Broager fra Sønderborg‘ og målet med den er at […]

Læs mere...