Forvaltningen: Nyttejob gavner kommune og deltagere

3. februar 2018 Samfund Skrevet af: Ole Kæhler

Siden Arbejdsmarkedsforvaltningen startede med at bruge nytteindsats i 2014 har 841 borgere deltaget i nytteindsats ved Vej & Park. Deltagerne fordeler sig på 526 unge under 30 år og 315 voksne over 30 år, heraf 25 integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet.

I Sønderborg Kommune er arbejdsopgaverne bestemt af en styregruppe, hvori de relevante faglige organisationer på området er repræsenteret. Eksempler på de arbejdsopgaver, borgerne har løst, når de har deltaget i nytteindsatsen:

Artiklen fortsætter under annoncen

renholdelse af strande, grønne områder og grøfter, gennemgang af branddamme, særlig indsats omkring Nordborg Sø med nedklipning, udtynding, fjernelse af affald på sti og i sø, rengøring af skilte, rengøring og reparation af borde og bænke, skraldespande, infotavler m.m., sti-vedligeholdelse, opsætning og kontrol af redningskranse og strandnumre.

Nytteindsatsen nytter

Indsatsen har sikret gode resultater. Både i form af arbejdsopgaver, der er udført for kommunen og som et personligt springbræt, har indsatsen været med til at løfte 154 borgere videre i fast job og 61 borgere videre i uddannelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dertil kommer, at 77 ikke længere modtager overførselsindkomst af andre årsager.

292 af de 841 deltagere er således blevet selvforsørgende, skriver Arbejdsmarkedsforvaltningen til det politiske udvalg.

De ledige indgår i en professionel opgaveløsning ved Vej & Park. Deltagerne får opgaver ud fra deres individuelle ressourcer og kompetencer. Det betyder, at deltagerne ofte giver positive tilbagemeldinger, fordi de får lov til at udvikle deres faglige og personlige kompetencer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sådan siger nytte-jobberne

Deltagerne har evalueret Sønderborg Kommunes nytteindsats og fortæller blandt andet:

samarbejdet har været positivt

jeg har fået nye oplevelser og erfaringer

jeg er blevet modtaget med åbne arme

det er positivt for mig, fordi der er kollegaer.