Haveforeningen Sundeved varsler lavere kontingent

2. marts 2016 Samfund

Ved en velbesøgt generalforsamling i haveforeningen Sundeveds fælleshus i Langbrogade, kunne formanden, Prebenimages Sørensen, berette om et travlt år med en række fælles aktiviteter  bl.

Artiklen fortsætter under annoncen

a. foreningens 70 års jubilæum, der blev fejret med reception og medlemsfest med stor tilslutning.

Som noget nyt blev der en lørdag i november holdt en juletræsfest for børn og voksne med et meget vellykket forløb. Også i år er der planlagt en række arrangementer bl.a. en midsommerfest og en bustur til haveforeninger i Esbjerg. Kassereren, Christian T. Jacobsen kunne forelægge et flot regnskabsresultat med et betinget løfte om en kontingentnedsættelse næste år, skriver haveforeningen i en pressemeddelelse.

Valg til bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgtes formanden og Hallbjørg Lamhauge og som suppleanter nyvalgtes Kamma Grau-downloadChristensen og Erik Bertelsen. Som revisor genvalgtes Bo Pedersen og som suppleant nyvalgtes Finn Jeppesen. Til kredsens repræsentantskab genvalgtes formanden og næstformanden Hardy  Johannsen samt nyvalgtes kassereren.

Til foreningens vurderingsudvalg genvalgtes Thorleif Antonnisen og som suppleanter nyvalgtes Jens Krogh Nydal og Andreas Albers. Til havebedømmelsesudvalget genvalgtes kassereren samt suppleanten Ingelise Jeppesen. Endelig blev Helle Quitzau, Hallbjørg Lamhauge og Monika Jürgensen genvalgt som medlemmer af foreningens festudvalg.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk