Kommunen skal købe jord til ny vej

13. februar 2015 Samfund

Når der skal laves en ny adgangsvej fra Skovbyvej til det nye boligområdet ved Katkær kræver det, at kommunen køber eller eksproprierer ca. 7.400 m2 jord fra ejeren.

Der arbejdes på at få en frivillig aftale om at handle jorden, men alligevel skal proceduren for forløbet gennem Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunen skal på jord-opkøb.

Kommunen skal på jord-opkøb.

Proceduren for en frivillig aftale er følgende:

Jordsejer kontaktes og der aftales et møde, hvor tilbuddet/erstatningsforslaget fremlægges.

Accepteres dette overdrages arealer til Sønderborg Kommune, der så har råderet over arealet.

Tvangs-handel

Er dette ikke muligt påbegyndes proceduren for ekspropriation:

Ved ekspropriation varsles jordejeren om ekspropriationsforretningen og der holdes efterfølgende ekspropriationsforretning.

Ekspropriationsbeslutningen godkendes i byrådet og meddeles til lejer sammen med et erstatningsforslag.

Efterfølgende vil der være en 4–ugers periode, hvor jordsejer har mulighed for at klage til ekspropriations-beslutningen til Transportministeriet.

Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre ministeren meddeler andet.

 

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk