Debatindlæg: Biogasmodstander roser Venstres Kjeld Stærk

15. december 2021 Gråsten

Hans Jørgen Vaarbjerg, Kværs, skriver:

Nyvalgt byrådsmedlem Kjeld Stærk konkluder i en artikel på SønderborgNYT sidste weekend, at de fejl, der er begået ved behandlingen af projektet Kværs Biogas, ikke bør gentages. Det er da udtryk for, at vi har fået et byrådsmedlem, som ikke stiltiende vil se på, hvor dårligt man behandler borgere og lokalsamfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hatten af for det.

Det er muligt, at i socialistisk tankegang er manglende borgerinddragelse et nødvendigt led i at gennemtrumfe egne ideer. Men efter liberal og borgerlig tankegang er de politiske fejl og mangler i sagen enorme. Og her kan Kjeld Stærk efter min mening – med god samvittighed – sige, at det vil han ikke være med til.

Hermed et uddrag af nogle af de mange punkter som jeg mener borgmesteren og andre burde erkende:

På borgermødet i januar 2019 får jeg personligt at vide fra udvalgsformanden, at intet er besluttet. Jeg kan de efterfølgende uger ved aktindsigt tydeligt se, at det er direkte usandt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der blev grundlaget for det videre forløb i sagen lagt.

Og i forløbet med ekspropriation af arealer til ny adgangsvej ligger der direkte misinformation af politikere fra forvaltningen – se referat fra TMU-møde den 11. august 2020 punkt 14 – og det efterfølgende forløb.

Første ekspropriation bliver gennemført på uoplyst grundlag og afvises senere af klagenævnet.

Anden ekspropriation forsøges med ny åstedsforretning i august 2021, men gennemføres ikke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er dårlig forvaltningsskik og manglende politisk reaktion, at der blev bygget på livet løs i perioden fra november 2020 til april 2021 uden nogen form for byggetilladelse og uden nogen form for tilsyn fra kommunen.

Det store spørgsmål er stadig: Hvorfor?

Var det ren sjusk?

Eller var det et led i at komme i gang med byggeriet, efter det kendte princip med at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk