Naturvandring ved Pøls Rev

2. september 2014 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

På søndag går næste tur i Sønderborg Kommunes naturvandringsprogram til det sydøstligste hjørne af Als, nemlig til Birkepøl og Pøls Rev.by29

Selvom kommunen er omgivet af vand, er der ingen steder, hvor der er så vide horisonter som ved Pøls Rev. At stå og se ud over havet her er som at kigge ud over et verdenshav.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skarver, der blandt andet er kendt for at ødelægge og tømme fiskernes garn.

Skarver, der blandt andet er kendt for at ødelægge og tømme fiskernes garn.

Pøls Rev og farvandet syd og øst om Als er et NATURA 2000-område. Det vil sige et af de beskyttede naturområder, der er udpeget af EU. Området indgår i det europæiske netværk af beskyttede naturområder NATURA 2000. Det er udpeget af hensyn til marsvinet, som lever her. Det lave vand er også opvækstområde for masser af fiskeyngel. Om vinteren kan man se i tusindvis af nordiske andefugle som ederfugl, sortand, hvinand og havlit, der blandt andet lever af fisk, muslinger og rejer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Birkepøl

Ved Birkepøl er kysten og det lavtliggende land beskyttet af et langt dige. Diget forhindrer vandet i at trænge ind over marker og enge ved storme og højvande. Frem til 2. verdenskrig var området et stort strandengsområde med delvis sumpede enge og småsøer. Her var der et meget rigt fugleliv med blandt andet rørdrum og sjældne padder som klokkefrøen og den grønbrogede tudse. Men i årene 1942-45 blev diget bygget. De våde enge og sumpe blev afvandet med hjælp fra en pumpestation. Vandet bliver stadig pumpet ud i havet og dermed er vandstanden inde bag digerne så lav, at jorden kan dyrkes. Med bytiden er jorden sunket noget. Man siger, den har ”sat sig” og derfor er det nu igen blevet vanskeligere at dyrke jorderne. De mange sumpfugle og padder er forsvundet, men i træktiden er det stadig muligt at se en del rovfugle og engfugle.

Artiklen fortsætter under annoncen

På turen skal der kigges nærmere kystnaturen med dens strandplanter, og høres om det inddæmmede område ved Birkepøl før og nu. Der håbes også på at se mange trækfugle.

Tidspunkt: Søndag den 7. september 2014 kl. 10-12

Mødested: P-plads ved Pølsrev (kør fra Lysabild til Gammel Pøl og til Pøls Rev)

 

 

29. februar 2024 Politik, Sønderborg

Skolelukningen blev endeligt godkendt og arbejdet går videre

29. februar 2024 Politik

I november blev forslaget om en ny skolestruktur sendt i hørnig og i går, onsdag, var Byrådet klar til at godkende, at det bliver sådan, at både Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen lukkes og at der så laves en ny skole på Humlehøj-Skolens matrikel. “En skolelukning er alvorlig, men der er færre elever i Sønderborg midtby og […]

Læs mere...