Tyskerne besatte Danmark 9. april 1940 – mandag mindes de faldne

6. april 2018 Kultur Skrevet af: Ole Kæhler

På mandag den 9. april kl. 10. 00 samles folk for at mindes de faldne under den tyske besættelse fra 9. april 1940 til 5. maj 1945. Stedet er mindestenen, der er rejst i september 1948 på Helgolandsgade i Sønderborg – stenen der tidligere stod nedenfor kasernen ved Helgolandsgade.

Der lægges buketter ved mindestenen som nu er placeret tæt ved hovedindgangen til Sønderborg Kaserne. Buketterne lægges af Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, Sønderborg Kommune med flere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der vil under ceremonien ved mindestenen deltage faner og flag fra foreningerne fra Kontaktudvalget for De Militære Traditioner i Sønderborgområdet.

Ceremonien ved den store mindesten slutter med sangen Altid Frejdig Når Du Går, skriver hjemmeværnet i en pressemeddelelse.

Ceremonien gennemføres for femte gang af Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hærhjemmeværnsdistriktet deltager med premierløjtnant J.P. Rasmussen, som formand for kontaktudvalget, oversergent O. Wolff og løjtnant L. Larsen sekretær i Kontaktudvalget

Ved ceremonien vil der blive uddelt en folder, som beskriver de historiske hændelser på dagen dengang for 78 år siden. Dagen hvor den tyske værnemagt overskred den danske grænse og gjorde landgang forskellige steder i landet.

Alle er velkomne til at deltage i mindehøjtideligheden ved mindestenen.

Da tyskerne kom til Sønderborg

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 9. april 1940 var der tæt på 400 mand på Sønderborg Kaserne og da alarmen gik, rykkede der enheder ud til Avnbjerg-Frydendal, Brohoved Skansen og der blev sat et rekylgevær op ved Christian den X’s Bro. En enhed ilede til Ulkebøl, fordi der var forlydender om tysk landsætning ved Mommark.

Artiklen fortsætter under annoncen

“I kasernenes flagtårn blev der stillet luftværnsrekylgeværer op og de blev brugt, da der fløj tre tyske fly lavt ind over kasernen”, siger premierløjtnant J. P. Rasmussen på mandag i sin tale ved mindesmærket ved kasernen.

De få skud mod de tre fly var det tætteste soldater i Sønderborg kom på egentlig kamp.

Tre danskere skudt

Ved Padborg bliver tre grænsegendarmer skudt af tyske soldater, som troede, de var i gang med at sabotere jernbanestrækningen. Det skete inden besættelsen gik i gang. Det viste sig, at de tyske soldater havde opholdt sig hos en tysksindet familie i Padborg i timerne op til besættelsen, der begyndte klokken 04 om morgenen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere steder i landet kom det til skududvekslingerne mellem tyske og danske soldater, men klokken seks opfordrer konge og regering til, at danskerne nedlægger våbnene.

22. februar 2024 Augustenborg, Politik

Kommunen skal finde en der vil købe en del af Augustenborgs tidligere rådhus

22. februar 2024 Augustenborg

For at sikre lægedækning i Augustenborg fremadrettet, vil parterne bag budgetaftalen have lavet et attraktivt sundhedshus i det gamle rådhus i Augustenborg, som i dag huser Kunstværket. Med valget af det tidligere Rådhus til et kommende Sundhedshus, bliver en del af bygningen overflødig, fordi sundhedshuset kan rummes i det gamle rådhus uden de sidebygninger, der […]

Læs mere...