Vision: Sund kommune – fælles ansvar

11. marts 2015 Samfund

Sundhedspolitikken er styrende for aktiviteter og initiativer, der skal sikre udvikling af sundheden blandt borgerne i Sønderborg Kommune og arbejdet med at integrere sundhed og forebyggelse i kommunens forvaltninger. Det handler ikke kun om retningen for nye indsatser, men i ligeså høj grad om at kunne understøtte forvaltningernes arbejde med at indarbejde sundhed og forebyggelse i den daglige drift.sundhed

Artiklen fortsætter under annoncen

Sundhedspolitik 2016-2018 er retningsgivende for sundhedsarbejdet i kommunen.

Tidlig indsats

Sønderborg Kommune har fokus på at sætte tidligt ind i forhold til borgernes sundhed. Det gælder sundhedsfremme- og forebyggelsesøjemed gennem rammer og strukturelle tiltag, der er med til at forebygge udvikling af sygdom eller dårligt helbred. I forhold til borgere med kronisk sygdom kan tidlig indsats være med til at forhindre forværring af sygdom og sikre livskvalitet. Strategien for sundhed og trivsel blandt børn og unge 0-30 år i Sønderborg Kommune er med til at sikre tidlig indsats for kommunens yngste borgere og udgør et centralt element i sundhedspolitik 2016-2018.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samarbejde på tværssundhed1

Samarbejde på tværs henviser både til samarbejdet med forvaltningerne internt i kommunen, samarbejdet med frivillige foreninger og private aktører samt samarbejdet i sundhedstrekanten mellem region/sygehuse, kommune og almen praksis. Samarbejdet på tværs skal være med til at styrke det nære sundhedsvæsen og skabe gode og brugbare indsatser og tilbud til borgerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Innovation og udvikling

Velfærdsteknologi og digitale løsninger er blandt de nye tendenser på sundhedsområdet, der vurderes at få markant imagesbetydning for borgernes fremtidige muligheder for sundhed og livskvalitet. Gennem velfærdsteknologi – herunder digitale sundhedsløsninger – kan borgerens uafhængighed understøttes og samtidig kan mødet med sundhedsvæsenet lettes og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet gøres bedre.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

 

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk