Voldsomme besparelser i Region Syddanmark

6. september 2014 Uncategorized

Pressemeddelelse:

Regeringen presser regionen og dermed sygehus-området.

Regeringen presser regionen og dermed sygehus-området.

Artiklen fortsætter under annoncen

[adrotate group="187"]
[adrotate group="188"]

Reducerede omkostninger på fødeområdet som følge af færre fødsler, opsigelse af aftalen med den tyske akutlægehelikopter i Nibøl, administrative besparelser i regionshuset i Vejle. Det er tre af de i alt 33 spareforslag i det sparekatalog, som sundhedsdirektøren nu afleverer til Region Syddanmarks forretningsudvalg.

Den stramme økonomiaftale, som regionerne indgik med regeringen lige før sommerferien, gør det vanskeligt at få Region Syddanmarks udgifter og indtægter til at passe sammen i 2015 og årene derefter. Udover en strammere økonomisk styring af sygehusene gør aftalen det nødvendigt at gennemføre egentlige besparelser. Derfor bad forretningsudvalget i sidste måned sundhedsdirektøren om at udarbejde et sparekatalog, der gør det muligt at spare 120 mio. kr. i regionens 2015-budget.

Sundhedsdirektøren har sammen med sygehusdirektørerne for regionens fire sygehusenheder i et par uger arbejdet på sparekataloget, og det er nu færdigt med 33 konkrete forslag til besparelser. Forslagene rummer samlede besparelser for omkring 130 mio. kr. i 2015.  Spareforslagene omfatter det somatiske område, sygesikringen og regionshuset i Vejle.

  • Den stramme økonomiaftale, som regeringen har påtvunget regionerne, får også konsekvenser for de syddanske patienter. Den betyder, at vi på nogle punkter kommer til at tilbyde patienterne en ringere service næste år – set i forhold til i år. Vi har en god tradition i Region Syddanmark for at få vores udgifter til at flugte med vores indtægter. Det vil vi også arbejde hårdt på, at de gør næste år, men konsekvensen er altså, at vi må tilbyde vores patienter en ringere service, siger regionsrådsformand Carl Holst .

Indgår i budgetdrøftelserne

Spareforslagene kommer til at indgå i regionsrådets budgetdrøftelser, hvor de første gang bliver genstand for en egentlig politisk behandling på forretningsudvalgsmødet den 17. september. I forbindelse med drøftelserne kan politikerne vælge at sige, at de vil gennemføre alle pengespareforslagene. Omvendt kan de også vælge at pille nogle af forslagene ud af kataloget eller supplere med nye forslag. Det er så planen, at regionsrådspolitikerne vedtager det endelige sparekatalog samtidig med, at de vedtager næste års budget den 29. september 2014.

Udover disse egentlige besparelser betyder den stramme økonomiaftale også, at Region Syddanmark fra næste år på langt de fleste områder bliver nødt til overgå til en højere grad af rammestyring af regionens sygehuse. Det indebærer, at det enkelte sygehus på de fleste områder får et fast budget, som sygehuset skal overholde. Hidtil har det typisk været sådan, at hvis et sygehus havde flere patienter end aftalt, fik sygehuset ekstra betaling for det.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk