COOKIE-, DATA-, DEBAT- OG PRIVATLIVSPOLITIK

www.sønderborgnyt.dk anvender cookies til en række formål, der er beskrevet nedenfor. Ved at anvende www.sønderborgnyt.dk giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af www.sønderborgnyt.dk.

Klik her for vejledning til at slette cookies.

www.sønderborgnyt.dk udbydes af selskabet SønderborgNYT ApS, Rådhustorvet 4, 6400 Sønderborg. Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger medmindre du selv har givet os disse oplysninger, f. eks. ved at kontakte os via vores mail, deltage i en undersøgelse, konkurrence eller deltage i en debat.

Det er ikke muligt at kommentere de enkelte artikler på www.sønderborgnyt.dk, men på SønderborgNYTs Facebook side kan der kommenteres på artikler i henhold til Facebooks regler om kommentering. Kommentarer må generelt ikke opfordre til vold, kriminalitet eller racisme, true eller forfølge andre personer eller grupper, offentliggøre eller udlevere andre personers fulde navn, adresse, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger samt linke til eller gøre reklame for tilbud og konkrete produkter. Der henvises til Facebooks regler for kommentering af indhold.

Alle kan indsende debatindlæg til SønderborgNYT såfremt der ved indsendelse af debatindlæg oplyses navn og adresse. SønderborgNYT forbeholder sig retten til at afvise et debatindlæg uden begrundelse.

Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, men fakta skal være på plads, så henvis gerne til tal, undersøgelser og udsagn ved at lave et hyperlink til den kilde, der refereres fra, så læserne  har mulighed for at tjekke fremsatte påstande.

SønderborgNYT kan vælge at forkorte og redigere debatindlæg ligesom SønderborgNYT, ud fra debatindlæggets indhold, publicerer debatindlægget med en overskrift valgt af SønderborgNYTs redaktion. Debatindlæg kan sendes til redaktion@sonderborgnyt.dk.

SønderborgNYT ApS udleverer aldrig IP adresser til 3. part, dog undtaget, såfremt SønderborgNYT Aps bliver pålagt at udlevere IP adresser i forbindelse med en retskendelse.

For at vide mere om vores læsere gennemfører vi indimellem spørgeskemaundersøgelser på www.sønderborgnyt.dk. Det er forskelligt, hvad der bliver spurgt om i disse undersøgelser, men du kan altid vælge at deltage uden at oplyse, hvem du er, ligesom det er helt frivilligt om du vil svare på spørgsmålene. Dit besøg på www.sønderborgnyt.dk eller dine muligheder på www.sønderborgnyt.dk afhænger ikke af, om du deltager i undersøgelserne eller ej, men da vi gennemfører undersøgelserne for at forbedre brugeroplevelsen eller blive bedre til at udvikle SønderborgNYT, sætter vi pris på din deltagelse.

Fra tid til anden har vi konkurrencer på www.sønderborgnyt.dk og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mail adresse. Hvis den information deles med andre virksomheder, vil dette klart fremgå af konkurrencen. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at SønderborgNYT må kontakte dig efterfølgende. Dette vil tydeligt fremgå af konkurrencen. Deltagelse i konkurrencer er altid frivilligt og gratis. Alle med tilknytning til SønderborgNYT kan ikke deltage i konkurrencer på www.sønderborgnyt.dk.

På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på www.sønderborgnyt.dk. Dette gør vi for at forbedre hjemmesiden og vores kompetencer. Ingen af disse oplysninger er mulige at spore til dig som person, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang.

På www.sønderborgnyt.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse på www.sønderborgnyt.dk bedre, til at undersøge brugen af www.sønderborgnyt.dk samt til at vise annoncer. En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser og som kan læses af www.sønderborgnyt.dk forskellige tekniske systemer. En cookie indeholder information såsom f. eks. dine indstillinger på computeren, indhold af interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din maskine, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.

Vi skelner mellem om cookien forsvinder, når du lukker din browser (sessions-cookies) eller om de bliver gemt på din computer (blivende cookies). Ligeledes skelner vi mellem, om cookien har www.sønderborgnyt.dk som afsender (første parts cookies) eller en af vores partnere, eksempelvis annoncører og trafikmålingssystemer som afsender (tredje parts cookies). Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for, hvilke cookies der bliver sat på din computer. Vi sætter kun blivende cookies for, at kunne gøre dit besøg på www.sønderborgnyt.dk så godt som muligt. Vi bruger de indsamlede oplysninger til viden om adfærd på vores hjemmeside, services og i forbindelse med brugergenereret indhold.

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang du var inde på et af vores websites. Hver gang du genbesøger et af vores websites, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i 24 måneder fra dit seneste besøg på et af vores websites.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser.

For at fastlægge, hvem der besøger vores websites, bruger vi cookies fra Google Analytics til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Vi bruger også cookies til at levere målrettede online annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, konkurrencer, analyser og lignende. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

www.sønderborgnyt.dk anvender cookies fra Google Adsence og DoublClick der registrerer internetbrug samt visning af kommercielle budskaber og SønderborgNYT videregiver derfor ikke oplysninger om de enkelte personers internetadfærd. Indsamlet data omdannes til statistisk information om brugen af www.sønderborgnyt.dk der gør det muligt at bestemme f.eks. hvilke hvor mange besøg www.sønderborgnyt.dk har og hvor mange sider der vises. Cookien anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil. Data videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring. Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav. Generelle statistikker og lignende, som ikke kan henføres til dig, vil være offentligt tilgængelige.

Vi benytter også cookies fra Facebook så du kan skrive kommentarer på www.sønderborgnyt.dk ved at logge ind via din Facebook konto.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement, købe en vare eller deltage i en undersøgelse eller konkurrence med videre. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos SønderborgNYT, skal du rette henvendelse på michael@sonderborgnyt.dk eller telefon 31 10 78 87. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

SønderborgNYT har vurderet på behovet for indgåelse af en databehandleraftale i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen).

SønderborgNYTs vurdering er, at der hverken er en forpligtelse eller et behov for at indgå en sådan aftale. Dette da der ikke mellem parterne vil blive udvekslet oplysninger, som er omfattet af forordningen, ligesom at SønderborgNYT hverken skal behandle, registrere eller opbevarer personfølsomme oplysninger omfattet af.

SønderborgNYT er tilmeldt Pressenævnet samt Datatilsynet i forbindelse med offentligt tilgængelige informationsdatabaser i medfør af lov om massemediers informationsdatabaser.

Den dataansvarlige og databehandler i forbindelse med www.sønderborgnyt.dk er SønderborgNYT ApS, Rådhustorvet 4, 6400 Sønderborg. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til SønderborgNYT ApS på e-mailadressen michael@sonderborgnyt.dk eller telefon 31 10 78 87.

Læs mere om SønderborgNYT på disse sider: