Den grønne plan for transport kører i mål

13. maj 2016 Sundeved

Sønderborg Kommune og ProjectZero søsatte sidste år en udviklingsplan for grøn transport. Startknapperne blev sat på grøn i en række workshops for og med borgere og virksomheder i kommunen og branchen. Nu rundes der af med en temadag siudt i maj og byrådets blå stempel kommer på den 2. juni..

Peter Rathje.

Peter Rathje.

Det har været meget positivt at opleve, hvordan både private og offentlige arbejdspladser har deltaget og været meget interesseret i de initiativer, som understøtter omlægningen til grøn transport. Transport fylder jo rigtig meget i CO2-regnskabet, og derfor er det vigtigt, at vi i vores arbejde for at nå visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029 spiller sammen med de aktører, som påvirker dette regnskab, siger Frode Sørensen, formand for både Transportrådet og teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Han og direktør Peter Rathje, ProjectZero, indleder temadagen.

Den strategiske energiplan for Sønderborg Kommune er handlingsorienteret i forhold til at understøtte målet om at blive CO2-neutral i 2029.

Udviklingsprocessen har omfattet analyser, kreative processer, borger- og virksomhedsinddragelse. Den udpeger potentialer til jobskabelse og indeholder vigtige delmål i processen for at nå CO2-neutral transport frem mod 2029.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk