Erik Lauritzen svarer på, hvorfor Dalsmark Plejecenter skal i kommunal drift

6. januar 2019 Politik

Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune, skriver:

Det er helt forståeligt at der stilles mange spørgsmål i forbindelse med den beslutning et flertal i byrådet har taget om at drive Dalsmark plejecenter videre i kommunalt regi. Det er også helt i orden at nogen er kede af beslutningen, men der verserer mange påstande, fejlfortolkninger og beskyldninger som kræver en afklaring.

Er der tale om at nogen – vi – vil nedlægge et plejecenter?
Nej vi har brug for alle de 10 plejecentre vi har i kommunen og flertalsgruppen har ingen overvejelser om at nedlægge eller sammenlægge centre. Tværtimod udbygger vi med flere pladser i Gråsten netop nu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Er det et ønske om at spare penge der ligger bag beslutningen?
Nej der vil ikke blive sparet penge. Dalsmark har fået og vil fremover få midler tildelt efter præcis samme tildelingsmodel som de øvrige plejecentre.

Skal driften af Dalsmark så ændres?
Nej alle ansatte –og det er jo dem der sammen med deres ledelse skaber kulturen og ånden i en institution- virksomhedsoverdrages. Driften og aktiviteter kan fortsætte.

Er det utilfredshed med Dalsmarks drift der har udløst beslutningen?

Artiklen fortsætter under annoncen

Nej. Der føres samme tilsyn med Dalsmark i dag som med de øvrige plejecentre og tilsynsrapporterne fra Dalsmark har set over en årrække været fine -hverken bedre eller dårligere end rapporterne fra de øvrige centre. Alle centre har haft perioder med udfordringer men generelt har vi 10 velfungerende plejecentre.

Kunne man ikke bare lade danske diakoner fortsætte i den nuværende driftsaftale?
Nej det er netop pointen. Eksterne jurister har vurderet at opgaven skal sendes i et udbud hvis kommunen ønsker at fortsætte med en ekstern operatør. Det er vel for så vidt også logisk nok?

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis en opgave er udliciteret så ligger det vel i det at opgaven konkurrenceudsættes. Danske diakoner har haft egne jurister til at se på sagen og var uenig i den tolkning. Kommunen har igen haft jurister til -på baggrund af indvendingerne fra Danske diakoner- at genvurdere spørgsmålet om udbudspligt, men nåede til samme konklusion. Enten skal opgaven i udbud eller skal kommunen selv løse opgaven.

Kan man ikke bare lave et udbud så Danske diakoner kan byde ind og få opgaven?

Artiklen fortsætter under annoncen

Man kan – og bør- vel ikke i en konkurrenceudsætte kunne formulere et udbud der sikrer at et bestemt firma får en opgave. Det er naturligvis legitimt at i hvert fald et parti og formentlig to partier i byrådet ønsker at sende opgaven i udbud og så håbe på at driften af Dalsmark kan fortsætte uændret.

I flertalsgruppen var vi bare enige om at vi ikke vil risikere at andre og ukendte private operatører skal drive et af vore plejecentre. Vi ønsker ikke at eksperimentere med ældreplejen. Andre kommuner har haft rigtig dårlige oplevelser med firmaer der har forsøgt sig med plejecenterdrift hvor det er kørt skævt. Det vil vi ikke risikere. Vi vil med den valgte løsning sikre at kvaliteten og trygheden for brugere af Dalsmark fortsat er i top.

Artiklen fortsætter under annoncen

Er det et brud med en budgetaftale hvor det er aftalt at se på konkurrenceudsættelse af visse opgaver?
Nej det er det ikke. Socialdemokratiet har aldrig lagt skjul på at vi ikke ønsker at udlicitere ældrepleje og andre opgaver på de ”bløde” områder. Det ved både partierne i flertalsgruppen og budgetforligsparterne.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk
23. maj 2022 112, Nordborg

Ild i skorsten på Nordals

23. maj 2022 112

Mandag kort før klokken 18:30 rykkede Nordborg Frivillige Brandværn til Drejkobbel på Nordals og det samme gjorde stigevognen fra Sønderborg Brand og Redning. “Der kom en melding om en skorstensbrand og da vi kom frem var der ikke længere flammer, men blot nogle gløder”, siger indsatsleder Jesper Grau fra Sønderborg Brand og Redning til SønderborgNYT.. […]

Læs mere...