Fælleslisten: Vi vil ha’ sikker drift i kommunen – også i fremtiden

26. februar 2016 Sønderborg

Byrådsmedlem Erik Lorenzen, Fælleslisten, skriver:

” width=”300″ height=”264″ /> Erik Lorenzen vil satse på at få afdraget kommunens gæld, så der i sidste ende kommer et reelt råderum og frihed.

Der er så mange måskeer og så stor usikkerhed om, hvad de økonomiske vilkår for kommunerne er på længere sigt. Skal vi være populistiske eller sikre Sønderborg kommunes drift i fremtiden.

At sænke skatten som Venstre vil, giver ikke mening – ud over at det passer i deres  optik og tankegang : “Det har vi sagt hele tiden”

Jeg indrømmer gerne, at der lige her og nu er en god buffer i kassebeholdningen. Men i stedet for på nuværende tidspunkt at sænke skatten og måske ikke få lov at hæve den igen, hvis vi får brug for det, så kunne alternativet jo være et andet.

Enhver anden virksomhed vil i gode tider konsolidere sig og  afdrage ekstraordinært på gældsposten.

Sønderborg Kommune har en gæld på  omkring 1200 mio. Godt nok lige for tiden til en fornuftig rente. Den er dog variabel og kan derfor blive en voldsom belastning for det kommunale husholdningsregnskab, hvis renten stiger.penge

Hvert år bruges 97 mio. af driftsbudgettet til renter og afdrag. Nedbring gælden ekstraordinært med 100 mio om året, så længe der er mulighed for det og der frigives 8 mio. hvert  år til andre formål. Vi kunne jo sænke skatten med 0,1 % hver gang gælden ekstraordinært afdrages med 100 mio.

Om 12 år kan SønderborgKkommune være gældfri og renter og afdrag belaster ikke driften.

Det giver frihed og råderum.

Fælleslisten

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk