Læserindlæg: Kære politikere – lyt til folkeskolernes fagpersoner

12. maj 2019 Sønderborg

Maria Frost Andresen, Sønderborg,  skriver:

Hvordan skal jeg som forælder være tryg når lærerkorpset og lærerforeningen samlet er meget kritisk stillet over for tildelingsmodellen?

Når jeg hører hvad lærerne fortæller mig, og når jeg læser hvad lærerne udtaler i diverse medier, er det mit klare indtryk, at fagpersonalet for skolerne ikke er blevet hørt og taget alvorligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lytter og handler i heller ikke, når kommunens jurister bruger deres faglighed, og hvad er meningen med at have den faglige ekspertise til rådighed, men ikke bruge dens råd, kritik og anbefalinger?

Med to børn i folkeskolen, oplever jeg desværre allerede et dalende niveau i undervisningen – og det er ikke fordi vores lærere ikke er dygtige nok.

Det er fordi et frustreret lærerkorps skal bruge flere og flere ressourcer på for mange opgaver, som ligger udover undervisningen, og dermed har de ikke overskuddet og tiden til læringsdelen.

Ikke nok med at byrådet har lukket modtagerklasserne, så to-sprogede børn starter på et endnu lavere niveau i dansk når de begynder i skole – nu skal vi også have endnu flere børn med faglige og sociale udfordringer i folkeskolen, uden at ressourcerne følger med.

Børn i specialtilbud er fagligt blevet vurderet til ikke at kunne indgå i folkeskolen – hvilket jeg også hører lærere på specialskolerne sige. Hvordan kan det overhovedet overvejes at disse børn nu skal indgå på lige fod med andre, når lærerne advarer mod det?

Jeg har svært ved at se, hvordan børnene i specialtilbud og børnene ude på folkeskolerne vinder på den løsning. Tværtimod ser jeg en udvikling, hvor det går ud over alle børnene og der synes kun at være tabere med denne model.

Det ender med det anormale bliver normalt.

Dét sænker kvalitet og niveau i undervisningen og tvinger os som forældre til at vælge folkeskolen fra.

Allerede nu har 23 procent i kommunen valgt folkeskolen fra og privat- og friskoler til.

Jeg er bekymret for at det tal vil stige fremover, da flere og flere ressourcestærke forældre vælger at gå andre veje.

Vi forældre har valgt folkeskolen til – men I tvinger os til at vælge den fra ved at gøre hverdagen endnu sværere for både elever og lærere.

Hvis vores folkevalgte politikere ignorer fagkundskabens kritik og bekymring, så mener jeg vi som borgere og forældre har et problem – et problem som rammer både forældre, lærere og elever.

Folkeskolen er IKKE et socialt eksperiment!

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk