Mødrehjælpen har haft sin første generalforsamling

6. februar 2018 Sønderborg

Det har været et forrygende 1. år i Mødrehjælpens nystartede lokalforening i Sønderborg, og det har det udelukkende været på grund af  alle de frivillige timer medlemmerne har lagt i arbejdet med butikken og med arrangementer for målgrupperne.

Det sagde bestyrelsesformand Lisbeth Skyum på foreningens første generalforsamling, der blev holdt mandag aften.

I bestyrelsen har kassereren styret vores finanser sikkert i havn efter de forskrifter, der er ønsket af Mødrehjælpen centralt.

Artiklen fortsætter under annoncen

På det punkt er vi også blevet flot sekunderet af vores to regnskabskyndige, der har bistået os med revisionen af regnskabet – ligeledes på frivillig basis forstås, sagde formanden til de 25 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen.

Bestyrelsen indeholder – foruden kassereren – en head master for butikken, en slags livline, der kan kontaktes, når behovet opstår, der er en ”butikslogistikchef”, der bl.a. styrer arbejdsplanerne uge for uge. En ansvarlig for aktiviteterne, der med kyndig hånd styrer slagets gang på det område. Foreningen har en kommunikationsansvarlig, som løser alle mulige kommunikative opgaver, som eksempelvis pressemeddelelser og Facebookaktiviteter, skriver Mødrehjælpens lokale forening i en pressemeddelelse.

Den fællesopgave, der ligger i vores arbejde i Mødrehjælpen, er – og det er uanset om man er ansat i København eller man er frivillig i Sønderborg – at hjælpe familier i sårbare og udsatte situationer. Det stiller væsentlige krav til den måde, vi agerer på, og Mødrehjælpens fokus er at:

– Vi skal hjælpe uden at skabe afhængighed

– Hjælpen er båret af menneskelig nærvær

– Hjælpen understøtter det personlige ansvar og støtter stærke fællesskaber

Og hvad vil det så sige her hos os lokalt?

Ja – hvis jeg skal oversætte det, betyder det, at vi til alle tider skal bestræbe os på at være ordentlige i ordets bedste betydning. Vi skal ikke lægge vores egen alen ned over de mennesker, som vi i egenskab af frivillige møder på vores vej. Vi skal i den bedste af alle verdner møde vores målgrupper dér, hvor de er, og så være de gode forbilleder. Ta’ de gode samtaler, hvor det giver mening. Være den gode empatiske ekspedient i butikken med tid til kunden – være den tryghedsskabende person ved aktiviteterne, der kan få forældre og børn til at slappe af og nyde samværet. Måske oven i købet få et smil frem på læben. Så er vi lykkedes.

Hos os er butikken hjørnestenen, idet den jo bl.a. gerne skal generere et overskud, der kan anvendes til gavn for vores målgrupper.

Og hvilken butik. Når jeg tænker tilbage på vores åbningsdag den 7. juni 2017, hvor borgmesteren var med til at kaste lidt stjernedrys over åbningen, ser jeg en flot flot butik for mig, der på rekordtid ved brug af utallige frivillige timer fremstod som en fiks og færdig butik, men når jeg så på sidelinjen har flugt butikken gennem de seneste otte måneder, så er der jo sket rigtig meget med den siden åbningen.

Hver gang jeg kommer der, er der nyskabelser. Gode ideer til hvordan den sparsomme plads udnyttes bedst udmøntes på kreativ vis, og butikkens fremtoning forbedres til stadighed til gavn for både medarbejdere og kunder.

Og i vores butik får vi ikke tøjet leveret fiks og færdig klar til salg. Næ – det skal vurderes og sorteres, vaskes, tørres, stryges, prismærkes for så til sidst at ende på bøjle med salg for øje.

Og hvilket salg.

Vi slog alle salgsrekorder i sommermånederne og her hen over efterår og vinter, er vi så landet på det budgetterede med en lille pil opad. Måske sommersæsonen er vores sæson. Det får vi at se her i 2018. Vi krydser fingre for et godt salg.

I bestyrelsen har vi et erklæret mål om at blive mere synlige – så vi både får det bedste tøj og de gode ting til børn doneret til butikken, og så vores potentielle kunders nysgerrighed bliver vakt. Hele tiden skal vi jo huske, at det er butikken, der laver indtjeningen til de lokale aktiviteter, og vi skal også om et års tid til at afleverer en vis % del af overskuddet til Mødrehjælpen centralt.

Det går rigtigt godt

Al begyndelse er svær, men jeg er meget imponeret over, så godt vi er kommet i gang med aktiviteterne. Der har været krabbefangertur, skovtur med bål, sang og musik, heldagsudflugt til Legoland og en tur på skøjtebanen og den næste aktivitet er et fastelavnsarrangement, der afvikles sammen med Sønderborghus. Under pkt. 5 vil Vibeke Freudendahl orientere os om de kommende aktiviteter. Den samme entusiasme, som vi oplever i butikken, er tilstede hos alle de frivillige, der står for afviklingen af aktiviteterne. Det er så dejligt at være vidne til.

Et af Mødrehjælpens mottoer er, at Danmark skal stille op for børnefamilierne. Det skal jeg lige love for, at vi gør. Vi tilbyder også ”Den rullende kagemand”, hvor man kan få hjælp til at holde en fødselsdag for ens barn. En fødselsdag som det ellers ville være rigtig svært at få plads til i økonomien. Vi kommer med kagemand og boller og en gave til fødselsdagsbarnet.

Men alting koster som bekendt, så vi forsøger også at skaffe os midler til aktiviteter ved hjælp af fundraising. I år har vi modtaget 10.000 kr fra Frimurerlogen og andre 10.000 kr fra Odd Fellow Søstrene. Vi har ligeledes fået 5.000 kr fra Sønderborg Kommune og en privat donor har betænkt os med 1.000 kr.

En del af bestyrelsen var på valg, og nye i bestyrelsen er Tonni Schneider, Lise Trap og Edel Frydendahl Bødker, så nu er vi fuldtallige med syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk