Rådhuset: Seks forvaltninger bliver til fem

4. januar 2018 Politik

Efter kommunalvalget er der ændret i sammensætningen og antallet af politiske udvalg i Byrådet. Derudover har Byrådet besluttet, at der skal spares 7 mio. kroner årligt på administrationen, og samtidig går direktøren for Social og Senior på pension. Derfor tilpasses strukturen nu i administrationen, hvor seks forvaltninger bliver til fem og flere fagområder flyttes.

Der nedlægges 15 stillinger indenfor ledelse og i den centrale administration.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed friholdes den borgernære administration i for eksempel hjemmeplejen og på børne- og ungeområdet.

“Som administration er det vores opgave hele tiden at optimere vores arbejde for Byrådet og borgerne i Sønderborg Kommune. Derfor har vi fokus på at tilpasse administrationen til den nye politiske udvalgsstruktur”, siger kommunaldirektør, Tim Hansen, i en pressemeddelelse.

De fem nye forvaltninger:

  • Job og Velfærd
  • Børn, Uddannelse og Sundhed
  • Økonomi, Teknik og Miljø
  • Kultur, Turisme og Bæredygtighed
  • Kommunaldirektørens Stab

I arbejdet med den nye struktur er der tænkt ud af de kendte rammer efter en målsætning om, at organisationen skal være tilpasset borgernes og Byrådets behov, siger kommunaldirektør, Tim Hansen:

“Et af Direktionens fokusområder i 2018 er mindre bureaukrati og en lettere adgang til kommunen for borgere og erhvervsliv. Det slår igennem i den nye organisation, hvor vi flere steder samler de funktioner, borgerne ofte bruger på samme tid – for eksempel Borgerservice og Kompetence- og Integrationscentret, der organisatorisk samles med Jobcentret”.

Tilpasningen af administrationen blev onsdag forelagt Økonomiudvalget og sendt i høring i Hoved-MED-udvalget, der repræsenterer de ansatte i Sønderborg Kommune. I løbet af i dag er ledere og medarbejdere i kommunen blevet orienteret.

Tilbagemeldingerne fra medarbejderrepræsentanterne drøftes i Økonomiudvalget den 22. januar, og den 31. januar træffer Byrådet endelig beslutning om den nye organisering, der forventes at blive implementeret fra den 1. februar 2018.

De mest markante ændringer

Ny forvaltning for Kultur, Turisme og Bæredygtighed

På baggrund af en øget politisk opmærksomhed på koblingen mellem kultur og turisme er det hensigtsmæssigt at sikre en tættere administrativ kobling mellem de to fagområder. Samtidig er bæredygtighed et fagområde, der fortsat har stor opmærksomhed politisk og i administrationen. Derfor samles turismen inkl. erhvervsturisme og krydstogtsturisme samt bæredygtighed i forvaltningen for Kultur, Turisme og Bæredygtighed.

Teknik og Miljø sammenlægges med Økonomi

Teknik- og miljøområdet sammenlægges med Økonomi og bliver dermed til forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø. Forvaltningen skal understøtte hele administrationen inden for økonomistyring, regnskab, digitalisering. Ligeledes varetager forvaltningen ansvaret for plan- og myndighedsområdet samt kommunens drifts- og anlægsaktiviteter.

Ny forvaltning for Job og Velfærd

Forvaltningen omfatter borgerservice, beskæftigelse, integration, psykiatri og handicap, hjemme- og sygepleje samt ældre. Denne sammensætning giver mulighed for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats især for de svageste borgere.

Borgerservice sammenlægges med Jobcentret

Den administrative organisation skal tage udgangspunkt i borgeren, og succeskriteriet er, at borgere skal henvende sig færrest mulige steder. Borgerservice bliver derfor en del af Jobcentret med reference til jobcenterchefen.

Sundhed tilknyttes forvaltningen for Børn og Uddannelse

Der er i dag et godt og veludbygget samarbejde mellem Børn og Uddannelse samt Sundhed.

Med den organisatoriske placering af Sundhed sammen med Børn og Uddannelse kan det gode samarbejde styrkes. Konkret betyder det dels, at sundhedsplejen og tandplejen kommer tættere på børneområdet, og dels styrkes ungeindsatsen ved at knytte Sundhedscentrets forebyggende indsats tættere sammen med Ungecentret.

Kommunikation sammenlægges med Byråds- og Direktionssekretariatet

Kommunikationsafdelingen lægges sammen med Byråds- og Direktionssekretariatet, der samtidig skifter navn til Byrådssekretariatet. Formålet med den nye organisering er at styrke koblingen mellem den administrative betjening af byrådet og kommunens kommunikationsindsats.

Særligt fokus på bæredygtighed

Det er en klar politisk ambition at fastholde det skarpe fokus på bæredygtighed. Ligeledes er det et politisk ønske, at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal være ledetråden i arbejdet på tværs af den politiske struktur og administrationen.

Derfor forankres arbejdet med bæredygtighed i Økonomiudvalget, og der etableres en matrixorganisation med direktøren for Kultur, Turisme og Bæredygtighed som ansvarlig. Derudover består organisationen af vicekommunaldirektøren i forhold til arbejdet med UNESCO Learning Cities.

Direktøren for Økonomi, Teknik og Miljø indgår i forhold til arbejdet med Smart City og forsyningsområdet. Direktøren for Kultur, Turisme og Bæredygtighed er ansvarlig for arbejdet med ProjectZero-visionen, CLEAN og implementeringen af bæredygtighedspolitikken samt klima- og energipolitikken.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk