Tema: Styrk jeres forening og hold på medlemmerne

27. april 2016 Sundeved

Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet, Samrådet Alssund, Aftenskolernes Samråd og Kultur & Fritid inviterer kommunens godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler til en inspirerende temaaften onsdag den 11. maj klokken 17-20 på Sønderborg Bibliotek.

Kl. 17.00-20.00 på Sønderborg Bibliotek. Artiklen fortsætter under annoncen

dk/wp-content/uploads/2014/10/bibliotek-300×200.jpg” alt=”bibliotek” width=”300″ height=”200″ />

Temaet for aftenen vil være ”Forandring i forening” og Torben Steenstrup fra Foreningsudviklerne vil komme med et spændende oplæg om temaet, som så skal drøftes, skriver Kultur & Fritidsforvaltningen i en pressemeddelelse.
Og der er al mulig grund til sådan en temaaften:

Det viser sig, at foreningerne i kommunen stille og roligt mister medlemmer, samt at antallet af foreninger også daler.

Det kan selvfølgelig skyldes flere ting, såsom den demografiske udvikling, centralisering af institutioner og et faldende børnetal.

Herudover kan udbredelsen af den selvorganiserede idræt, hvor der dyrkes idræt uden om det organiserede foreningsliv også spille ind.

Denne temaaften er 1. step i en proces for at styrke, inspirere og udvikle foreningerne i Sønderborg Kommune, så foreningerne fremover både kan fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Efter sommerferien vil der komme en temaaften nr. 2, hvor input fra den første aften vil blive præsenteret. Formålet er , at der kan laves konkrete lokale tiltag, som kan hjælpe med at løfte og videreudvikle foreningsarbejdet fremover.

Tilmelding HER

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk