1864: Kongen vil ikke ændre den politiske aftale med Slesvig

1. marts 2014 Kultur

1. marts 1864:

Iaftes underskreves de Meza’s Afskedigelse. General Gerlach er udnævnt til Overgeneral og Stjernholm til Stabschef. Kaufmann faaer nok en Brigadekommando.1864 - a

Bornholmerne have frivilligen opgivet deres ældgamle Privilegier angaaende Værnepligtsfrihed og tilbudt at stille sig i Række med deres Landsmænd

Kongens Svar paa Rigsdagens Adresse:

“Min tro Rigsdag!

Christian den 9.

Christian den 9.

Jeg takker Eder for Eders Udtalelse! Jeg stoler paa Eder, paa mit trofaste danske Folk. Jeg vil staa fast og holde ud til det Yderste; jeg vil gjøre Alt, for at opnaa en Fred, hvormed Danmark kan være tjent.- Jeg vil ikke Ophævelsen af den bestaaende politiske Forbindelse imellem Kongeriget og Slesvig. Jeg vil være en fri Konge over et frit Folk: fri er kun Kongen, naar Landet er selvstændigt, frit er kun Folket, naar den forfatningsmæssige Tilstand bevares og udvikles. Jeg haaber til den naadige Gud, at man engang maa kunne sætte paa mit Gravmæle:

‘Intet Hjerte slog mere trofast for Danmark.’

Gud være med Eder!”

Læs mere på www.1864live.dk

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk