Det er endnu ikke besluttet hvordan der spares syv millioner på buskørslen

14. december 2022 Politik

Onsdag fik medlemmerne i Økonomiudvalget en debat om ændringer i busdriften, hvor der skal spares hele syv millioner kroner.

“Der ligger en flertalsafgørelse fra Teknik-, By- og Boligudvalget, men i stedet for at følge den, blev vi enige om igen at mødes i Økonomiudvalget lige op til byrådsmødet næste onsdag og prøve på at blive enige om en løsning”, sagde borgmester Erik Lauritzen.

“Samtlige partier synes, det er svært at skære i busdriften, fordi det rammer nogle mennesker, og jeg tror, vi kan snakke os frem til et kompromis”, sagde borgmesteren. Hvis det ikke lykkes, så skal byrådspolitikerne stemme om de to forslag, der lige nu er i spil.

Artiklen fortsætter under annoncen

Socialdemokratiet foreslår følgende:

Ophør af kørsel tilrettelagt til friskole.

Ændring af sommerbus på Nordals – hele ruten nedlægges.

Tilpasning af køreplan for rute 223.

Ændringer af bybustrafikken.

Slesvigsk Parti og Venstre foreslår:

Ungdomskort – ophør af kommunal medfinansiering.

Ændring af gratis sommerbus på Nordals – så bussen kun kører i skolernes sommerferie.

Ture som ikke har betydning for skoleelever nedlægges på rute 224.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bybusser – bybusdriften reduceres med to busser

Ændring i bybuskørslen – Ingen kørsel efter kl. 17 på hverdage.

Ændring i bybuskørslen – Ingen kørsel om lørdagen.

Ændring i bybuskørslen – Opstart kl. 07 i stedet for 06:30.

Ændring i bybuskørslen – Linje 3 skal ikke dække Præstegårdsvej.

Rute 223: Ture nedlægges i tidsrummet kl. 23-01.

Oplægget fra forvaltningen:

Ophør af kommunal medfinansiering af ungdomskort

Ophør af gratis skolekort for 0.-10. klasse

Artiklen fortsætter under annoncen

Kun 0.-6. klasse tilbydes gratis skolekort

Ophør af kørsel tilrettelagt til friskoler

Sommerbus på Nordals nedlægges

Sommerbus på Nordals kører kun i skolernes sommerferie

Natbussen fra Sønderborg nedlægges

Nedlæggelse af ture på rute 224, som ikke har betydning for skoleelever

Nedlæggelse af lørdagskørslen på rute 229

Samtlige bybusser nedlægges

Nedlæggelse af bybuskørsel efter kl. 17, hverdage

Nedlæggelse af bybuskørsel om lørdagen

Bybusopstart kl. 07 i stedet for kl. 06:30

Artiklen fortsætter under annoncen

Bybuslinje 3 betjener ikke Præstegårdsvej

Rute 223: Ture nedlægges i tidsrummet kl. 23-01

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
9. februar 2023 Gråsten, Uddannelse

Endnu et hold produktionsledere og agraøkonomer flyver fra landbrugsskolen

9. februar 2023 Gråsten

Endnu et hold produktionsledere og et hold agrarøkonomer er dimitteret fra Gråsten Landbrugsskole, og det blev markeret ved en dimissionsfest på skolen. Ved festen var der hæder til de nyuddannede produktionsledere og agrarøkonomer, og desuden var der uddeling af fire legater fra Grænsefonden, som arbejder for styrkelse og udvikling af danskheden i grænseegnene. Simon Faber […]

Læs mere...