Bedrageriafdelingen sikrede 12,6 millioner offentlige kroner

5. juni 2020 112

Sønderborg Kommunes bedragerigruppe forebygger og afslører uretmæssige udbetalinger af sociale ydelser. Det foregår i samarbejde med kommunens øvrige afdelinger, bl.a. Jobcentret og Borgerservice.

Det gode samarbejde mellem Bedragerigruppe og afdelingerne har i 2019 været en væsentlig medvirkende årsag til, at resultatet er over forventning.

Behandlingen af sager om socialt bedrageri har i 2019 resulteret i en ændring af borgeres ret til ydelser på 12,6 millioner kroner fordelt på tilbagebetalingskrav og fremadrettede besparelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud af de 12,6 millioner kroner udgør den kommunale andel 7,4 millioner – resten er den statslige andel, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Socialt bedrageri er mange ting og kan ske i forbindelse med udbetaling af boligydelse, boligsikring, økonomisk friplads, børnetilskud, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelsesydelse, integrationsydelse, pension og underholdsbidrag.

Det sker nogle gange, fordi borgeren har svært ved at forstå lovgivningen, eller at de enkelte myndigheder ikke har set borgerens sag i sammenhæng. Derfor arbejder kommunen med helhedsorienteret sagsbehandling, og her spiller kommunens bedragerigruppe en vigtig rolle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bedragerigruppen skal sikre, at borgerne får de ydelser, de er berettiget til, hverken mere eller mindre. For at afsløre uretmæssige udbetalinger af sociale ydelser arbejder gruppen på tværs af alle kommunens forvaltninger og har et samarbejde med bl.a. Udbetaling Danmark.

Men Bedragerigruppen er ikke kun en kontrolfunktion. Den arbejder også præventivt med at rådgive og vejlede borgere til at forstå lovgivningen og rådgive kommunens afdelinger om, hvad der skal holdes øje med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommune har et godt samarbejde med Bedragerigruppen. Det har øget jobrådgivernes bevidsthed om, hvad de skal de skal være opmærksomme på.

Og medarbejdere fra Bedrageriafdelingen deltager også nogle gange i borgermøder, hvor borgeren skal have hjælp til at forstå lovgivningen.

Sagerne om socialt bedrageri kommer for dagens lys både via interne og eksterne samarbejdspartnere, ofte i samarbejde med Udbetaling Danmark. Derefter screenes og prioriteres de. I 2019 var der 355 sager, og efter screening blev 212 sager behandlet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de sager, der behandles, har Bedragerigruppen kontakt med borgerne i form af samtaler, skriftlig kontakt eller partshøringer. Ved partshøringerne lykkes det ofte at finde frem til en løsning, hvor borgeren får bragt sine forhold i orden.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk