Bestyrelsesmedlem langer ud efter bestyrelsen i Sønderborg Lokal TV

20. januar 2016 Sundeved

SLTV står overfor massive udfordringer, skriver bestyrelsesmedlem Flemming Pedersen i en mail til en række mennesker, der har interesse for Sønderborg Lokal TV. Han mener, at der er alt for meget rod i forhold til, hvad tv-stationen skal levere for fortsat at få støtte fra Kulturstyrelsen.

Målet med mailen er at samle en handlekraftig og fagligt stærk bestyrelse.

Flemming Pedersen skriver:

Stationen mangler frivillige, redaktionel ledelse og viden omkring professionel tv produktion. Der er risiko for, at sltvkrav fra Kulturstyrelsen om tilbagebetaling af flere hundreder tusinde – samtidig med at vi i vores driftsbudget mangler 550.000 kr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen afviser at støtte SLTV.

Kort sagt – vi står overfor massive udfordringer, som de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke udviser evner eller vilje til at ændre på.

For at få et løsningsforslag på banen, har jeg arbejdet for et nyt TV koncept- Sønderborg Live – der har potentiale til løse mange af de problemer SLTV står med. Som ansvarlig bestyrelsesmedlem af Sønderborg Lokal TV, SLTV, finder jeg min bekymring for SLTV overlevelse, så graverende, at jeg vil fortælle, hvilke udfordringer SLTV har, samt de oplevelser jeg har haft igennem bestyrelsesarbejdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg har over det seneste halve år kæmpet med de udfordringer SLTV står overfor. Vi mangler seere, frivillige, redaktionel ledelse og viden omkring professionel tv-produktion – teknisk såvel som indholdsmæssigt. Som bestyrelsesmedlem finder jeg, at SLTV står i en situation, der kan koste SLTV livet. Det burde selvfølgelig være den ansvarlige bestyrelse, der tager sig af den slags – men resten af bestyrelsen har ikke udvist evner eller vilje til at handle.

Klar til at gå

Derfor kan jeg ikke fortsætte med at påtage mig rollen som bestyrelsesmedlem – og jeg vil ikke bære ansvaret for SLTV’s handlinger fremadrettet. Målet var, at vi skulle lave tv der kvalitetsmæssigt – på både indholdsside og teknik, skulle matche regional-tv.sltv

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er desværre gået den stik modsatte vej, fordi der hverken har været redaktionel ledelse, løbende opkvalificeringer og vigtigst af alt har bestyrelsen fejlet i at kunne danne grundlaget for dette. Hvis der ikke udvises rettidigt omhu, kommer SLTV formentligt til at stå i samme situation som under den tidligere bestyrelse, der nu er under anklage for misligholdelse af kontrakter samt overtrædelse af Kulturstyrelsens krav til opretholdelse af tilskud.

Det betyder i praksis, at der er fremsat krav mod tidligere bestyrelsesmedlemmer om tilbagebetaling af et beløb på over 100.000 kr. Jeg har derfor gennem det seneste år løbende påtalt ovenstående overfor resten af bestyrelsen, for at sikre at SLTV ikke bliver tilbagekrævet støtte fra Kulturstyrelsen på grund af manglende opfyldelse af programindhold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvaliteten er ringe

For nuværende mener jeg ikke at SLTV lever op til kravene hvad angår programindhold og kvalitet, da vi primært sltv sender kultur af ringe kvalitet. Man mener dog i resten af bestyrelsen, ikke at der er noget problem, når Kulturstyrelsen ikke har reageret. Det er en meget bekymrende udmelding og jeg vil derfor gøre opmærksom på den indstilling.

Artiklen fortsætter under annoncen

De øvrige bestyrelsesmedlemmer har heller ikke været interesseret i at tage stilling til vores andet store problem: SLTV’s driftsbudget 2016: Der mangler 550.000,- kr. på driftsbudgettet i sponsorindtægter. Der er kommet et rundt 0 – og kommunen har nægtet at støtte, med henvisning til den tidligere bestyrelses manglende opfyldelse af aftaler.

Har en plan i lommen

Jeg lægger ikke skjul på, at jeg har en vision om at få tingene til at udvikle sig, så SLTV kan danne grundlag for en arbejdsplads for både professionelle med fuldtidsbeskæftigelse samt frivillige medarbejde i et lærende og fremadrettet miljø.

Derfor har jeg heller ikke lagt skjul på, at jeg ønsker en professionel og reglementeret bestyrelse, således at vi, der images (1)ønsker at lave TV – kan gøre det. Lønninger eller ej. For at komme med en konstruktiv løsning, har jeg arbejdet for en enestående tv-idé, set i lokal tv perspektiv – Sønderjylland Live – der har potentiale til at løse mange af de problemer vi står med. Kompetencerne til at forme redaktionelt indhold findes ikke i dag og skal komme udefra, ligesom de produktionsmæssige kompetencer er meget begrænsede.

TV konceptet – Sønderjylland Live- blev fremlagt i et flere timer langt møde, for alle frivillige i september , hvor formålet var at afklare interessen hos de frivillige, samt tilrette ideer til konceptet.

Der var stor interesse for ideen og der kom masser af forslag og positive tilbagemeldinger.

Formanden afviser blankt kritikken

Seertallene for Sønderborg Lokal TV er fine og der er mange, der synes, de frivillige laver glimrende tv i den genre, som de ifølge aftalen med Kulturstyrelsen, skal lave.

“Så jeg synes ikke, at Flemming Pedersen har noget som helst at have sin kritik i”, siger formand Jimmy Christensen til SønderborgNYT. Bestyrelsen har haft en tæt dialog med Kulturstyrelsen siden, den overtog tøjlerne fra den tidligere bestyrelse.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
19. august 2022 Samfund, Sønderborg

TrygFonden giver penge til to projekter i Sønderborg

19. august 2022 Samfund

TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark har uddelt penge til en række nye tryghedsskabende initiativer og projekter i regionen. I kategorien Børn og Unge får Sønderborg Andelsboligforening 746.882 kroner til projektet  ’Kulturfrontløber’, skriver Trygfonden i en pressemeddelelse. Et mål for TrygFonden er, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt […]

Læs mere...