Bjarne Marcussen: Åbent brev til Teknik og Miljøudvalget

6. februar 2016 Sydals

Bjarne Marcussen, Tjørnemose, skriver åbent brev til Teknik og Miljøudvalget

De fleste i Sønderborgområdet, og mange i det øvrige land har sikkert hørt om de ”påståede” massive vandproblemer i Skovmose sommerhus området. Dette har medført en meget negativ omtale af området, som har medført, at mange har svært ved at sælge deres sommerhus. Mange af husene blev bygget i 1970-75, og disse ejere er nu kommet op i årene og ønsker at sælge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette har vist sig meget svært, og til meget reducerede priser.

Skovmose set fra oven. Foto: Max Grube, drone-foto.dk

Skovmose set fra oven. Foto: Max Grube, drone-foto.dk

Området er dog fejlagtigt blevet gjort ringere end det er. Fakta er at kun 1 hus havde vand i huset under den seneste oversvømmelse. Mange har efterhånden fået ordnet deres private dræn på egen grund, og det har løst mange problemer. Fakta er også, at huset på Hyldemose som har været oversvømmet indtil flere gange, ikke kan løses ved dræning på egen grund, da det bliver oversvømmet af regnvand stigende op ad brønddækslerne, ledningen fra Skovby.

På det kommende udvalgsmøde er der en orientering om Vådområdeprojekt Birkepøl. Det ser nu ud til, at dette projekt bliver en realitet, kommunen sender vel ikke penge tilbage til EU. Dette er jo glædelig for alle i kommunen, da projektet løser flere problemer:

Hvis man læser rapporten om forundersøgelsen, er der flere steder nævn, at Birkesøen også skal sikre risikoen for oversvømmelse i sommerhusområdet. Den beskriver flere steder, at den har betydelig indflydelse på vandet i sommerhusområdet.

  1. Kommunen får reduceret kvælstofudledningen.
  2. Lodsejerne får erstatning for en næsten ubrugelig jord.
  3. Sønderborg Forsyning for mulighed for afledning af regnvand ved separering.
  4. Sommerhusområdet bliver tørlagt.

Som sommerhusejer i Skovmose, er jeg jo specielt interesseret i sommerhusområdet. Kommunen er i gang med en rådhus5vandløbssag i området, der nu har kørt i ca. 4½ år uden at være kommet en løsning nærmere. Det eneste, der er sket, er, at kommunen har brugt ca. 2.000.000 kroner i administration på projektet, plus en masse arbejdstid.

Fagmand

Som uddannet kloak- og drænsmester med mange års erfaring med dræn, er det min klare overbevisning, at når Birkepøl projektet er gennemført vil vandproblemer i sommerhusområdet være minimale og uden risiko for ødelagte sommerhuse. Jeg har drøftet dette med forvaltningen, der ikke afviste, at Birkepøl, ville løse mange problemer.

Jeg vil kort redegøre for min påstand:

  1. Landkanalen bliver afbrudt inden sommerhusområdet. Vandet skal i stedet løbe ud i den nye sø. Landkanalen og udløb skal så kun håndtere vand fra eget område, hvilket er minimalt og uden problemer. Udløbet der til tider har været problemer med, vil således også kunne klare opgaven uden problemer.
  2. Vandet fra Skovby, der ledes gennem området ledes også til søen. Sommerhusområdet skal således kun håndtere vand fra eget område, og det vil der ikke være problemer med. Skulle der mod forventning stadig være småproblemer i sommerhusområdet, er det problemer vi selv både kan og vil løse for egen regning.

Nogen vil så måske sige, at vi skal gøre noget nu, som Frode Sørensen, bl.a. har udtalt. Det skal vi også, men vandløbssagen kan ikke iværksættes før den har været gennem taksationskommission, samt overtaksationskommissionen. Dette tager også ca. 2 år.

Det man gør nu, bliver for kommunens regning, man kan ikke pålægge at lade sommerhusejerne betale dette. Det pengehar kommunen ikke hjemmel til, hvilket kommunen og Orbicon gjorde ganske klart i et Notat tilbage fra 2011, da vandløbssagen startede.

Løsning på problemerne

For ganske få penge kan man dog gøre 2 ting:

  1. Ved at reducere indløbet ved Landkanalens indløb til sommerhusområdet, kan man begrænse vandmængden til sommerhusområdet. Dette gøres let, enkelt og billigt ved at lukke den øverste del af røret ved indløbet. Kan gøres med jernplade, eller tykke træplanker. Pris kr. 5,000 – 10,000 kroner. Ved en eventuel ny kraftig regnperiode, vil man således lade marken der skal bruges som sø, oversvømme. Dette gør ingen eller minimal skade. Landmand skal så have en lille erstatning, hvis han har lidt tab.
  2. Ledningen fra Skovby reduceres ved indløbet til sommerhus området, således at man ikke leder mere ind på området end hvad ledningen kan klare. Dette giver risiko for kortvarig oversvømmelse på vej, og marker ved Birke. Men ikke dyre skader som ødelagte sommerhuse. Alternativt kan man allerede nu beslutte, at lægge ny ledning langs Birke hen til den kommende sø.

Min opfordring til Teknik og Miljø, er at man genovervejer mulighederne, og dropper/udskyder vandløbssagen, indtil Birkepøl projektet er gennemført. Hvorfor pålægge borgere en udgift på kr. 10 millioner, som om 2 år viser sig at være spildte penge.

download (1)Jeg håber man tager nogle andre briller på, og kigger på sagen fra alle sider, og ikke kun stirrer sig blind på en vandløbssag. En vandløbssag er ikke velegnet til et stort sommerhusområde, og derfor bør den droppes. Man bør kigge på andre muligheder, jeg har nævnt nogle, men måske findes der andre.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk