Byrådet har godkendt planerne om biogasanlæg i Kværs

26. juni 2019 Politik

Onsdag godkendte et flertal i Byrådet en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der giver mulighed for et biogasanlæg ved Kværs. Dermed er der banet vej for, at virksomheden NGF Nature Energy kan gå videre med planerne om at bygge i biogasanlæg.

Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten og Venstre stemte for lokalplanen. Imod stemte Dansk Folkeparti.

“Jeg er rigtigt glad for, at der nu er skabt en planmæssig ramme for biogasanlægget. Det her er et vigtigt skridt, der giver landbruget endnu større mulighed for at være med i den nødvendige grønne omstilling. Det er en vigtig dagsorden, som vi skal holde fast i – også selvom den ikke altid er bekvem”, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

En gruppe borgere fra Kværs var mødt op foran rådhuset inden byrådsmødet og SønderborgNYT fik en snak med en af modstanderne fra Kværs Hans Jørgen Vaarbjerg og formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nyegaad og du kan se tv-interviewet ved at klikke her.

SønderborgNYT sendte direkte fra byrådsmødet, da punktet skulle behandles og du kan se de indledende bemærkninger fra borgmester Erik Lauritzen, formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nyegaard og byrådsmedlem Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti og du kan se tv-indslaget ved at klikke hér.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved byggeriet af anlægget forventes en årlig produktion af bionaturgasgas på ca. 24 mio. kubikmeter biogas svarende til forbruget til opvarmning af ca. 17.000 husstande. Bionaturgassen kan også anvendes til grøn omstilling, af for eksempel busser.

Biogassen fra anlægget kan opgraderes, så det kan anvendes i naturgasnettet. Sammenlagt vil gassen fra biogasanlægget i Kværs og det anlæg, der i øjeblikket opføres i Glansager, dække 90 % af behovet for naturgas i Sønderborg Kommune. Hvis der fortsat bliver lavet energibesparelser, der hvor man bruger naturgas, så er det ikke urealistisk, at biometan kan komme til at dække al gasforbrug i kommunen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Projektet vil omfatte et fællesbiogasanlæg, som skal modtage organisk biomasse. Hovedparten af biomassen udgøres af husdyrgødning, som afgasses. Dermed skulle gyllen gerne lugte mindre når den spredes på markerne, og næringsstofferne i gyllen er lettere at optage for planterne.

Ud over gyllen indgår plantebaserede biomasser (afgrøder) samt andre biomassetyper, som fx kildesorteret organisk dagrenovation, organiske restprodukter fra fødevareindustrien, madaffald fra erhverv med mere i produktionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Placeringen ved Kværs er udvalgt, da området har en beliggenhed tæt ved større vejnet og motorvejstilkørsel. Det betyder, at den tunge trafik til og fra biogasanlægget kan planlægges uden om mindre byområder. Samtidig er der adgang til gylle i tilpas store mængder i nærområdet.

Der vil alt efter hvilket område man befinder sig i opleves en øget mængde af tunge køretøjer i området. Derfor er der i lokalplanen gjort flere tiltag for at trafikken kan forløbe bedst muligt. Blandt andet skal lokalplanområdet vejbetjenes fra Felstedvej, så transporterne ikke skal gennem bymæssig bebyggelse. Derudover skal der anlægges svingbaner på Felstedvej ind mod anlægget.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk