Byrådet får sen juleferie – de indkaldes til et ekstra møde

18. december 2020 Politik

Byrådsmedlemmerne får sen juleferie i år, fordi byrådet mødes ekstraordinært den 22. december.

Sønderborg Kommune har, som følge af Cornapandemien, fået tilsagn om lånedispensationer for cirka 401 millioner kroner af Social- og Indenrigsministeriet til ekstraordinære anlæg og fremrykning af anlægsinvesteringer for at understøtte de danske virksomheder.

På nuværende tidspunkt er det for 34 af de 37 projekter afklaret, at budgetrammen overholdes og for de 34 projekter er der indgået bindende kontrakt eller rammeaftale om arbejdets udførelse og udgifterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

På nuværende tidspunkt er Børne- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget indkaldt til ekstra møde, fordi licitations-resultater eller bindende aftaler for fem projekter endnu ikke er på plads.

Som udgangspunkt er det alene muligt at overføre dispensationer til optagelse af lån til det efterfølgende regnskabsår, såfremt der i forhold til den opgave, som lånedispensationen omfatter, er indgået en bindende kontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvor dispentationen er givet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Såfremt licitationsresultatet for enkelte anlægsprojekter ligger over det afsatte budget, skal fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, hvordan man ønsker at håndtere denne finansieringsudfordring.

Det ekstraordinære byrådsmøde skal foregå online.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
6. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Byrådet skal godkende forandringer i forvaltningsstrukturen

6. december 2021 KV21

Gennem konstitueringsforhandlingerne er der løbende arbejdet på at ændre på kommunens forvaltninger og dermed på Styrelsesvedtægterne – og når det sker, så skal ændringerne godkendes på to byrådsmøder, der skal holdes med mindst seks dages mellemrum. Det første af møderne blev holdt i den forgangne uge og på torsdag skal forandringerne endeligt godkendes. Politikerne skal […]

Læs mere...