Byrådet skal godkende DK2020-planen

10. juni 2020 Politik

Sønderborg Kommune deltager i det nationale projekt DK2020 som én af 20 danske kommuner. Dermed har kommunen forpligtiget sig til at lave en klimaplan, der lever op til Parisaftalen. Det vil sige en plan, der ser samlet på reduktion af klimagasser, klimatilpasning og bæredygtighed og fastsætter ambitiøse klimamål for disse frem mod 2050. Forvaltningen har lavet ”DK2020 Sønderborg – Climate Action Plan for Sønderborg Kommune” i samarbejde med ProjectZero-sekretariatet og Sønderborg Forsyning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tænketanken Concito har vurderet, at planen er kompatibel med Parisaftalen. Forudsat Byrådets godkendelse af planen vil Concito indstille planen til godkendelse hos C40, som er et globalt netværk af storbyer, der har forpligtet sig til at arbejde med bæredygtige løsninger på klimaændringer.

Det godkendelse håber forvaltningen sker på det kommende byrådsmøde.

Så kan Sønderborg Kommune blive én af de første kommuner i Danmark, der ikke er medlem af C40, som får en klimaplan godkendt. Dette vil understrege ambitionerne og handlekraften i Sønderborg Kommune, ProjectZero og Sønderborg Forsyning og vil danne grundlag for øget opmærksomhed og erhvervsturisme. Når projektet med de 20 kommuner er gennemført i løbet af 2020, er det forventningen, at platformen vil blive udbredt til landets øvrige kommuner, skriver forvaltningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

For at kunne dokumentere, at planen lever op til Parisaftalen, er den bygget op efter et Climate Action Planning Framework, som C40 har lavet til støtte for klimaplaner, der er kompatible med Parisaftalen. Som supplement hertil er der lavet en ”DK2020 Sønderborg – kort fortalt”, der opsummerer de væsentligste elementer i den fulde plan.

DK2020 Sønderborg giver det samlede overblik over klimaindsatsen i Sønderborg Kommune. Den er bygget op om de eksisterende, fagspecifikke planer og politikker, som bevares. Der er altså ikke tale om en plan, der erstatter en række planer og politikker men en overligger i form af en plan, som samler og skærper indsatsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Er allerede i gang

Sønderborg Kommune har allerede i en årrække arbejdet målrettet med visionen om CO2-neutralitet i 2029 via ProjectZero. Ligeledes har kommunen vedtaget en klimatilpasningsplan i 2014 og en bæredygtighedspolitik i 2017. Sønderborg er således allerede en ambitiøs kommune på klimaområdet. DK2020-platformen tilføjer primært følgende:

Reduktion af klimagasser, klimatilpasning og bæredygtighed betragtes samlet med henblik på at opnå synergi mellem disse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Krav om at medregne alle klimagasser – ikke blot CO2 – men også metan- og lattergas fra landbruget i klimaregnskabet. Der skal være mål om at nå netto-nul i 2050. Det er en udvidelse i forhold til ProjectZero-visionen, der fokuserer på CO2-neutralitet for energisystemet.

Fastsætte strategiske mål for klimatilpasningen og sikre at datagrundlaget for klimatilpasningsprojekter er opdateret. Klimatilpasningsplanen fra 2014 skal opdateres for at leve op til de nye krav.  Opdateringen ventes at kræve et tillæg til kommuneplanen for områder i risiko for oversvømmelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forudsat Byrådets godkendelse af DK2020 Sønderborg forpligter kommunen sig til at forfølge de ambitiøse målsætninger for bæredygtighed, reduktion og klimatilpasning. Det sker konkret ved at gennemføre de prioriterede tiltag og løbende følge udviklingen fremover.

De prioriterede tiltag er:

Gennemføre Roadmap2025

Opdatere energi- og varmeplanlægningen i 2020-2021

Opdatere Handleplan for grøn transport i 2021

Dialog med landbruget om reduktion

Opdatere klimatilpasningsplanen i 2021

Klargøre til realisering af klimatilpasningsprojekter angivet i klimatilpasningsplanen

Igangsætte pilotprojekter for klimatilpasning

Indarbejde klimatilpasning i ejerstrategien

Fortsætte stærk organisering og partnerskab om DK2020 for at frisætte synergi

Bruge nyt Center for Verdensmål til formidling

Der er i planen en forpligtigelse til at følge udviklingen af de prioriterede tiltag årligt for at sikre, at målsætningerne opnås. Hvert fjerde år gennemføres en evaluering, der vil indgå i Byrådets arbejde med Vision og Planstrategi.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
25. oktober 2021 Erhverv, Nordborg

Bitten & Mads Clausens Fond fylder 50 år

25. oktober 2021 Erhverv

Bitten & Mads Clausens Fonds jubilæum markeres den 29. oktober kl. 13, med en festligholdelse på kunsthalspladsen på havnefronten mellem Multikulturhuset og Alsik. Her vil bestyrelsesformanden for Bitten & Mads Clausens Fond, Peter M. Clausen, overrække to jubilæumsgaver fra Fonden til Sønderborg Kommune. Skatteminister Morten Bødskov taler ved overrækkelsen af jubilæumsgaverne. Derudover deltager Sønderborgs byråd, […]

Læs mere...